Volgens het bekende profijtbeginsel, vindt de politiek.De Valkenburgse ondernemers moeten meer bijdragen aan de instandhouding van Kerststad Valkenburg. De politieke partijen willen volgens het profijtbeginsel iedereen meer laten bijdragen. "Er zijn maar tien ondernemers die € 7000,= samenbrengen, terwijl anderen niets betalen. Maar wel meeprofiteren", aldus wethouder Willem Thijssen (CDA, Toerisme).

Thijssen krijgt steun van alle politieke partijen in de gemeenteraad. Hij wil via een onderzoek nagaan hoe grotere evenementen extra te belasten zijn.

Deze uitspraken komen voort uit een eerdere discussie in een commissievergadering. Daarin werden ideeën geopperd als het laten meebetalen van het VVV en het instellen van een extra belasting op het uitstallen van een terras tijdens de kerstmarktperiode.

"In overleg met de ondernemers wil ik andere belastingen die nu geheven worden zoals OZB en reclamebelasting in een nieuwe pot storten. Dat geld wordt ter beschikking gesteld voor grotere en kwalitatief betere evenementen", aldus Thijssen.