Ondernemers zijn zeer positief over plannen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ondernemers zijn zeer positief over plannen.

Overleg met ondernemers over financiering openbaar gebied.Bij monde van ondernemer en Centrum Promotion bestuurder Leon Rijnders zijn de 80 aangesloten ondernemers zeer positief gestemd omtrent de voorgenomen plannen om het openbare deel van het centrum opnieuw in te richten. Rijnders zei dat de plannen er goed uit zien. Hij exploiteert aan de Dr. Erensstraat een grootwinkelbedrijf.
Maandag is er een overleg geweest waarbij de leden van de Adviescommissie Hart voor Valkenburg hun wensen en bedenkingen kenbaar hebben kunnen maken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst waarbij Plangroep Heggen bv ook aanwezig was.

In die Adviescommissie Hart voor Valkenburg hebben vertegenwoordigers van alle belangengroeperingen in het centrum en inwoners zitting. Directeur Peter Heggen was zeer positief gestemd omtrent het overleg en had vele aantekeningen gemaakt. "Wij gaan nu spoorslags aan het werk om de wensen en bedenkingen te bekijken aan de hand van de uitgangspunten van het Centrumplan. We koppelen het resultaat binnen 3 weken terug met de Adviesgroep", belooft Heggen.
Nadat er groen licht is gegeven zal een inloopavond voor iedereen georganiseerd worden. Waarschijnlijk zal dit begin november plaatsvinden.
In een uitgebracht persbericht over de financiering van het Valkenburgse centrum zal er overlegd worden tussen het gemeentebestuur en de ondernemers om in het kader van het profijtbeginsel, diegene die het meeste voordeel heeft bij een aanpassing ook het meeste (mee)betaald tot financiering van de openbare ruimte te komen. Lees hieronder het volledige persbericht.
Overleg met ondernemers over financieringsbronnen voor centrum en Kerststad Valkenburg
Samen met ondernemers bekijkt het college van de gemeente Valkenburg de maatregelen die het meest geschikt zijn om aan de structurele financieringsbehoefte van 450.000 euro te kunnen voldoen. De extra financiële middelen zijn nodig voor een gedeelte van de financiering van het Centrumplan, Kerststad Valkenburg en de opwaardering van het historisch centrum.
Taakstellingen
Voor het nieuwe centrum van Valkenburg wordt 12 miljoen euro aan publieke middelen beschikbaar gesteld door gemeente en Provincie. In een intentie-overeenkomst, die door de ondernemers en de gemeente in 2001 is afgesloten, is vastgelegd dat de financiering van de herstructureringen een zaak is van beide partijen. Aan de Valkenburgse ondernemers wordt nu het voorstel gedaan om een bijdrage te leveren door een deel van het centrumplan mee te financieren. Het gaat om een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro (structureel 256.500 euro). Indien de ondernemers dit voorstel niet ondersteunen, zal gezocht moeten worden naar andere financieringsbronnen, zoals verhoging van de toeristenbelasting. Dit heeft echter niet de voorkeur van het college.
Kerststad Valkenburg ontvangt een structurele subsidie van 65.000 euro. Van dit bedrag moet nog 50.000 euro structureel worden opgenomen in de begroting. De financieringsbehoefte voor de herinrichting van het historisch centrum bedraagt structureel 142.500 euro.
Profijtbeginsel
Het college wil met de Valkenburgse ondernemers bekijken wel pakket aan maatregelen het meest geschikt is. Hierbij wordt het profijtbeginsel gehanteerd: wie profijt heeft, betaalt. Vrijwel alle (toeristische) ondernemingen, winkels, attracties en inwoners hebben profijt van de projecten waarvoor extra financiële middelen nodig zijn. Naast de mogelijkheid om reclamebelasting in te voeren wordt ook een mogelijke verhoging van de toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie, precariobelasting en OZB besproken. Nadat met de ondernemers overleg is gevoerd en zij een advies hebben uitgebracht, zal in de begrotingsvergadering van 9 november 2010 een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Einde persbericht gemeente Valkenburg aan de Geul.

← Vorig bericht

Bel en Herstellijn vervalt.

Asfalteringswerkzaamheden in Wilhelminalaan.

Volgend bericht →