Onderzoek aanpak wateroverlast Hekerbeekdal

Voorpagina » Nieuws » Onderzoek aanpak wateroverlast Hekerbeekdal

Waterschap Limburg en de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Voerendaal onderzoeken samen de mogelijkheden om de wateroverlast in het Hekerbeekdal aan te pakken. Bewoners uit de directe omgeving worden gevraagd om mee te denken. Het Hekerbeekdal ligt in de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, tussen het plateau bij Klimmen en de Geul. Vanaf het plateau stroomt het water langs de Heek, de Hekerweg en de Hekerbeekweg naar Valkenburg. Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien hier steeds vaker wateroverlast.

Overzichtskaart Hekerbeekdal

Voorkeursalternatief
Drie verkenners van de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en van het Waterschap Limburg analyseren het gebied en bekijken vervolgens samen met de omgeving welke maatregelen nodig zijn om het Hekerbeekdal zodanig in te richten dat het de veranderende weersomstandigheden aankan. Dit gebeurt samen met inwoners en belanghebbenden, waarbij ook bekeken wordt of er nog andere bestaande initiatieven meegenomen kunnen worden. Het resultaat van de verkenning is een zogeheten voorkeursalternatief. Op www.waterschaplimburg.nl/hekerbeekdal is meer informatie te vinden over hoe inwoners kunnen meedoen.

← Vorig bericht

Amstel Goldrace door twee miljoen kijkers bekeken & foto’s

Museum ontvangt subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

Volgend bericht →