Onderzoek naar schrijfwijze dialectborden

Voorpagina » Toerisme » Onderzoek naar schrijfwijze dialectborden

Wethouder Carlo Vankan (AB-Fysiek Domein) zei de raad toe met een duidelijk onderbouwd voorstel te komen om tweetalige bebording binnen Valkenburg aan de Geul mogelijk te maken. Hij reageerde daarmee op een ingediende VVD-motie om in de toekomst naast de Nederlandstalige komborden ook Valkenburgstalige borden te plaatsen.
Er was enige discussie over de juiste schrijfwijze van enkele kernen. Hoe ga je om met het feit als de Nederlandse benaming hetzelfde is als de dialectische? En hoe is de officiële schrijfwijze van de kernen? Vankan overlegt hierover met dialectvereniging Veldeke Valkenburg.
Lees ook dit artikel dat eerder gepubliceerd werd over dit voorstel: https://tvvalkenburg.tv/nieuws/dubbele-kernenborden/

← Vorig bericht

Géén Koningsdagprogramma Valkenburg-centrum

Tekort betaald uit voorschot meeropbrengst belastingen

Volgend bericht →