Onderzoek naar nieuwe brug Emmalaan duurt een jaar

Voorpagina » Nieuws » Onderzoek naar nieuwe brug Emmalaan duurt een jaar

Waterschap Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul werken samen om een nieuwe brug te realiseren in de Emmalaan. Volgende maand wordt een eerste schetsontwerp gemaakt, dat gepresenteerd en besproken wordt met de bewoners tijdens een bewonersbijeenkomst. Na de herfstvakantie er door hen op het ontwerp worden gereageerd. Verwacht wordt dat het bestuur van het Waterschap en het college van B&W in december 2022/januari 2023 een besluit nemen over het schetsontwerp van de brug.

Onderzoek
In de periode februari/maart 2023 wordt het technische ontwerp verder uitgewerkt. Er zullen dan ook nog diverse onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Als het ontwerp definitief is, kunnen de diverse vergunningenprocedures worden opgestart. Dit duurt zeker enkele maanden, laat de gemeente weten. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting in september 2023 plaatsvinden. In de planning kan de gunning van de werkzaamheden op zijn vroegst een maand later worden verwacht.

Welk soort brug?
Tijdens een overleg met enkele bewoners van de Emmalaan werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

– Mogelijkheid tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug

Zij vroegen of het mogelijk is om een tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug aan te leggen. Dit zal door de gemeente worden uitgezocht.

– Extra borden ‘doodlopende straat’

Bewoners constateren dat de borden met aanduiding ‘doodlopende straat’ vaak niet worden opgemerkt of worden genegeerd. De gemeente zal daarom extra gele borden met deze  tekst plaatsen.

Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Zondag Bokkemèrt in Valkenburg-centrum

Eendracht Sibbe bestaat 150 jaar

Volgend bericht →