Onduidelijkheden over aanpassingen ontwerp Croix de Bourgogne

Voorpagina » Nieuws » Onduidelijkheden over aanpassingen ontwerp Croix de Bourgogne

Uit antwoorden die het college van B&W geeft omtrent een hernieuwde bouwaanvrage van de projectontwikkelaar die hotel Croix de Bourgogne wil herbouwen, blijkt dat de gemeente aanvullende informatie bij de initiatiefnemer heeft opgevraagd. Het betreft onduidelijkheid in de ingediende tekeningen. Welke exacte gegevens het betreft, wordt niet verteld in het antwoord.

Dependance Louis in de zon

Optimaliseren
De VVD-fractie heeft begin dit jaar over de gewijzigde bouwaanvraag vragen gesteld. Het college geeft wel een reden voor de indiening van de gewijzigde aanvraag: “Gezien de huidige situatie binnen de financiële- en bouwmarkt heeft de projectontwikkelaar het oorspronkelijke ontwerp met het beoogde bouwteam nogmaals tegen het licht gehouden. Er is gezocht naar optimalisaties om te komen tot een haalbaar plan. Daarnaast is het ontwerp besproken met de boogde exploitant. Uit deze gesprekken zijn wijzigingsvoorstellen naar voren gekomen. Voor deze wijzigingen is nu een vergunning aangevraagd.”

Duidelijkheid
In het college-antwoord staat ook dat de ontwikkelaar binnen één maand duidelijkheid kan geven over de beoogde startdatum van de bouwwerkzaamheden. In een reactie op het bovenstaande antwoord heeft de VSP een nieuwe brief aan het college gestuurd. Zoals reeds bekend is de VSP tegen herbouw van het hotel en de beide dependances. Nu verzoekt de partij of het college “bereid is er zorg voor te dragen dat de herbouw van Croix de Bourgogne/dependances alsnog niet gaat plaatsvinden, zeker na de aanvraag van een gewijzigde (vereenvoudigde) bouwvergunning?”

Afbeelding uit archief TV Valkenburg

← Vorig bericht

BIZ verwacht versoepelingen coronamaatregelen

College vindt verbetering voetpad Schin op Geul niet nodig

Volgend bericht →