Volop onduidelijkheid omtrent geluidssschermen Goudenrood

|
, , ,

Als de geluidsschermen langs de A79 worden opgenomen in het geluidssaneringsplan Zuid-Limburg, zal de realisatie ervan uiterlijk in 2027 een feit zijn. Aangezien er in Zuid-Nederland naast de geluidsschermen bij Goudenrood en Vroenhof nog tientallen andere geluidsschermen gerealiseerd moeten worden, zal de uitvoering gespreid worden over meerdere jaren.

De precieze detailplanning wordt pas duidelijk wanneer het project is aanbesteed aan een marktpartij. Daarom is niet op voorhand te zeggen in welke jaar de geluidsschermen in Valkenburg gereed zullen zijn. Dit is het antwoord dat minister Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, onlangs gaf op vragen van de Tweede Kamerleden Wytske Postma en Martijn van Helvert.

Definitief besluit plan in 2021
Uit antwoorden op andere vragen blijkt dat fase 2 van het geluidssaneringsplan Zuid-Nederland pas uitgevoerd kan worden indien het definitief is vastgesteld en onherroepelijk is. De minister liet verder weten dat volgens de huidige planning het ontwerpsaneringsplan medio 2021 wordt bekendgemaakt. Ze schrijft: “Op basis van de huidige inzichten worden daarin geluidsschermen opgenomen bij zowel Goudenrood als Vroenhof. Het definitieve besluit is voorzien begin 2022, waarbij eventueel hoger beroep bepaalt wanneer het besluit onherroepelijk wordt.”

← Vorig bericht

Promotie Levenstestament door rechter

Dear Hunter: idee voor uitsluitend wonen aan de Neerhem

Volgend bericht →