Onduidelijkheid omtrent openbaar toilet Walramplein

Voorpagina » Toerisme » Onduidelijkheid omtrent openbaar toilet Walramplein
De reconstructie van het Walramplein is in volle gang. Uiterlijk bij het begin van de Kerstmarkt ingaande 16 november 2018 moet dit plein weer ten volle beschikbaar zijn. Inclusief de aanleg van een fietsenstalling, ondergrondse voorzieningen voor het toilet en een reservering van fysieke ruimte voor aanvullende voorzieningen. Deze ondergrondse en fysieke voorzieningen worden zo gerealiseerd dat aan elke “bovengrondse” toiletvariant invulling kan worden gegeven.
Wat blijkt uit de kadernota die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad gestuurd heeft? Dat het voor het college nog niet gelukt is een voorstel uit te werken waarin de wijze van bewaking van de fietsenstalling aan de orde komt. Ook over de uitvoeringswijze van het openbaar toilet én de financiële haalbaarheid van dit alles is nog geen duidelijkheid.
Wel zal het college er zorg voor dragen dat de gemeenteraad op 1 oktober zijn
uitwerkingsvoorstel kan behandelen. De achterstand van twee weken die de werkzaamheden op het Walramplein hadden opgelopen, worden snel ingelopen. Dit deelde Maurice Mommers van de gemeente dinsdag mee.
← Vorig bericht

Dröpkeskal wint Bokkesjpel

Samen Eten voor senioren

Volgend bericht →