Onroerend zaakbelasting verlagen?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Onroerend zaakbelasting verlagen?

Huizen zijn 30% minder waard geworden, dus doorberekenen, vindt ABDe politieke partij Algemeen Belang vraagt in een brief aan het College van B&W of de OZB (onroerend zaakbelasting) door het instorten van de woningmarkt nu ook verlaagd wordt en aangepast aan de prijsvermindering van de huizenwaarden?
Volgens AB is er een prijsdaling van 30%!

Lees hier de volledige brief van AB:

College van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul
Valkenburg a.d. Geul, 20-11-2010
Onderwerp: Vragen krachtens artikel 41 reglement van orde, inzake OZB aanpassing te Valkenburg a.d. Geul.
Geacht College,
Naar aanleiding van het min of meer instorten van de huizenmarkt door de economische crisis is er een prijsdaling van 30% van de huizenprijs.
Concreet willen wij de volgende vraag aan u voorleggen:
Wordt de O.Z.B. ook aangepast aan deze prijsverminderingen??
Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet,
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie AB,
Harrie Cobben, raadslid.
Lindenstraat 3,
6325 PA Berg en Terblijt.

← Vorig bericht

“Walkover” voor team 1.

Weer gedumpt afval in Berg.

Volgend bericht →