Ontwerpbestemmingsplan ter inzage via internet.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Ontwerpbestemmingsplan ter inzage via internet.

Voor ‘Centrum Valkenburg’ en “Kernen 2010′.

Het college van B&W maakte 8 juni bekend dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 24 juni 6 weken ter inzage ligt. Dat gebeurde via publicatie in de pers.

Tot 5 augustus kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Gezien het belang van het ontwerpbestemmingsplan organiseert de gemeente 13 en 15 juli twee inloopavonden. Locatie Lunchroom Botterweck, 18.00 – 20.00 uur. U kunt daar alle plannen inzien en vragen stellen.

Dit bestemmingsplan omvat het centrum van Valkenburg en zal het nu geldende bestemmingsplan ‘Kern Valkenburg aan de Geul’ vervangen. Doel van deze herziening is het bieden van een actueel, uitvoerbaar en handhaafbaar planologisch-juridisch kader voor het centrum van Valkenburg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2010BP001– 0N01
of via de gemeentelijke website: www.valkenburg.nl onder het menu ‘Wonen en Leven / Ruimtelijke Plannen’.
Ten aanzien van het ontwerp van het beeld-kwaliteitsplan is geen inspraak mogelijk.

← Vorig bericht

Topkunst in oude postkantoor.

Jammer, jammer, jammer.

Volgend bericht →