Ontwikkelvisie Berg niet behandeld tijdens raadsvergadering

Voorpagina » Nieuws » Ontwikkelvisie Berg niet behandeld tijdens raadsvergadering

De ‘Ontwikkelvisie Kern Berg’ is van de agenda voor de raadsvergadering van vandaag, maandag 13 december 2021 gehaald door het college van B&W. Dat maakte burgemeester Prevoo bij aanvang van de vergadering bekend. Eén van de oorzaken van het terugtrekken van de Ontwikkelvisie kern Berg is het gebrek aan inspraak voor de inwoners.

Alle fracties zijn akkoord om de Ontwikkelvisie Berg vanavond niet te bespreken en het van de agenda af te halen. Hieronder leest u in het kort de reacties:
CDA: Geef de inwoners hun spreekrecht en burgerparticipatie! Creeer nieuw draagvlak voor een nieuwe visie;
VVD: Akkoord met intrekking van dit punt;
AB: Akkoord, gezien de reacties van bewoners en stakeholders is het nu niet verantwoord om een besluit te nemen. Gehoord de vele reacties had het intrekken van de Ontwikkelvisie eerder gekund;
PGP: Het voorstel wordt niet gedragen door de inwoners van Berg. Wij gaan akkoord en zeggen erbij dat het ontwikkelen van een nieuwe visie van ‘onderop’ moet komen;
VSP: Akkoord, eerder op aangedrongen middels een motie met het CDA. Heel veel inwoners waren niet op hoogte van de inloopbijeenkomst. Belangrijk voor de toekomst: luister naar deze mensen. En reageer op alle mails of brieven over de visie Berg, geef een reactie.

Geen overleg met inwoners
Het nieuwe plan voor Berg is voor de inwoners een onvoldragen plan. Een opgericht Bewonerscollectief kern Berg – bestaande uit meer dan 100 families – heeft via TV Valkenburg duidelijk laten blijken niet van de plannen op de hoogte te zijn. “Het plan creëert een ernstige puist van hoogbouw in het dorpsgezicht met daarbij een zwart gat in het centrum,” aldus een statement dat Patricq Houten van het Bewonerscollectief  uitsprak tijdens de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op dinsdag 23 november 2021. “In de stukken wordt gewag gemaakt van het feit dat overleg is geweest met de bewoners en ook met ons als Collectief. Hier is geen sprake van geweest. Dit kan ook niet zo zijn, want pas na de inloopsessie in zaal ’t Vöske op donderdag 14 oktober 2021 werd duidelijk wat de plannen van de gemeente zijn en is besloten om een Bewonerscollectief op te richten,” aldus Houten.

Tweede keer
Het is in korte tijd al voor de tweede keer dat het college van B&W een visie terugtrekt voordat in een raadsvergadering een besluit wordt genomen. Nu dus de Ontwikkelvisie kern Berg, onlangs nog na kritiek van alle politieke fracties in de gemeenteraad de Visie Valkenburg-West. Alleen de Visie voor Valkenburg-Oost en het Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul blijven op de agenda gehandhaafd.

← Vorig bericht

Meet en Greet met burgemeester Daan Prevoo

Expositie “Uit liefde voor het kind” in Heiligdom St. Gelach

Volgend bericht →