Onzekere financiële toekomst voor Valkenburg aan de Geul

Voorpagina » Nieuws » Onzekere financiële toekomst voor Valkenburg aan de Geul

Er is onzekerheid over de financiële compensatie van het Rijk voor de schade van de watersnoodramp. Daardoor houdt het college van B&W nog een slag om de arm met het maken van nieuwe plannen voor de komende jaren. Dat zijn de belangrijkste conclusies die in de Kadernota zijn opgenomen.

Rijkscompensatie watersnoodramp
De fysieke- en financiële afwikkeling van de watersnoodramp is nog niet afgerond. Door de omvang van de schade voor inwoners, ondernemers en de gemeente is het de verzekeraars en het rijk nog niet gelukt om de hoogte van de schadevergoeding voor onze gemeente vast te stellen. Het college heeft bovendien verzocht eerst de schades bij inwoners en ondernemers af te wikkelen alvorens de gemeentelijke schade te beoordelen. “We zijn met de Rijksoverheid in gesprek,” zegt wethouder Niels Dauven van Financiën. “Deze gesprekken zijn zeer constructief. Door die tegemoetkoming zal het financiële negatieve resultaat van vorig jaar verder geen consequenties hebben voor de toekomst van Valkenburg aan de Geul.”

Negatief resultaat 2021 door watersnoodramp
De jaarrekening 2021 sluit met een negatief resultaat van bijna 3,8 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door de gevolgen van de watersnoodramp. Hierdoor is in 2021 een bedrag van ruim 6 miljoen euro extra uitgegeven. Dit jaar lopen die kosten nog verder op. “Als deze ramp niet had plaatsgevonden, dan was er voor 2021 sprake geweest van een voordelig resultaat van 2,3 miljoen euro,” aldus Dauven.

Prijsstijgingen hebben invloed
Door de snelle en forse prijsstijgingen kunnen minder onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd voor hetzelfde budget. Nu al wordt minder asfaltonderhoud aangekondigd. De gemeenteraad behandelt de Kadernota in de raadsvergadering van maandag 11 juli. De in de Kadernota vastgestelde voorstellen worden vervolgens opgenomen in de begroting voor volgend jaar. Begin november stelt de raad de begroting voor 2023 vast.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

25ste Sacramentsprocessie Valkenheim

Avond4daagse van start

Volgend bericht →