Onzekerheid over toekomstige locatie SV Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Onzekerheid over toekomstige locatie SV Geuldal

Dat SV Geuldal een gezonde vereniging is die ook in de toekomst blijft voortbestaan, is een zekerheid.  Onzekerheid bestaat er over de locatie(s) waar de vereniging de activiteiten over pakweg twee of drie jaar gaat ontplooien. Of in Wijlre, of in Schin op Geul of – zoals momenteel het geval is – op beide plekken? De toekomst zal het uitwijzen. Onder de ruim 40 aanwezige leden bij de ledenvergadering op 25 juni was een lichte voorkeur voor Wijlre bespeurbaar. “De leden hebben hiermee een richting aangegeven, maar het bestuur voert uit,“ legt bestuurslid Bart Schrouff uit.

SV Geuldal

Historie
Schrouff: “SV Geuldal is op 1 juli 2015 ontstaan uit de fusie van Struchter Boys en VV Wijle. Op onze vraag voor een nieuwe accommodatie op de grens van Schin op Geul en Wijlre kregen we te horen dat we eerst gedurende de komende vijf jaren moesten aantonen dat de vereniging levensvatbaar zou zijn. Dat hebben we bewezen, het is aangetoond dat we een bloeiende vereniging zijn die toekomstbestendig is. Verleden jaar hebben de gemeentes een onderzoek laten doen. Volgens de besturen zou hieruit zijn gebleken dat een nieuwe locatie tussen beide kernen te duur zou zijn en bovendien problematisch zou kunnen worden door eventuele procedures. Het gaat dus naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren. Uiteraard ervaren we dit als uiterst teleurstellend, want in onze ogen is niet echt werk gemaakt van de beste oplossing voor de vereniging met de meeste spin-off voor andere belanghebbenden.”

Vervolgtraject
Hoe nu verder? Wat valt er in deze fase al mede te delen over het vervolgtraject? Schrouff: “De leden hebben dus een richting aangegeven die het bestuur gaat proberen te bewandelen. We gaan in gesprek met Gulpen-Wittem. Veel zaken zijn nog onduidelijk, bovendien hebben we nog diverse vragen en wensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de upgrade van het sportpark in Wijlre. Krijgen we een accommodatie die op alle fronten (velden, verlichting, kleedlokalen, kantine) voldoet aan de eisen van deze tijd? Zo kan ik nog een serie benoemen, maar dat is nu niet zinvol denk ik. Het is duidelijk dat we er nog lang niet zijn. Pas wanneer voor ons als bestuur alles duidelijk is en in onze optiek aan onze wensen is voldaan, zullen we de leden laten stemmen, waarna met de daadwerkelijke uitvoering kan worden gestart. Het zou mij echt niet verbazen  als we in 2023 of 2024 leven voordat alles definitief is gerealiseerd. “

← Vorig bericht

Gemeentelijke kunstcollectie is geen tentoonstelling waard 

Fietsweg in Vilt in gebruik genomen

Volgend bericht →