Op zoek naar uw verhaal over een voorwerp.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Op zoek naar uw verhaal over een voorwerp.

Wat denkt u dat er op de foto staat?Beeldend kunstenaars Jennneke van der Weijden en Gertha Sijbers zijn op zoek naar uw verhaal bij het mooiste, meest mysterieuze en lelijkste voorwerp uit het depot van Museum Land van Valkenburg.
In de categorie ‘meest mysterieus’…
Herkent u dit voorwerp? Weet u wat het is of waar het voor werd gebruikt? Kunt u er ons iets over vertellen?
Het leukste verhaal wordt beloond met publicatie op het weblog!
Stuur uw verhaal aan sporen-jwgs@gmail.com, bel 043 3217401 of kom naar een van de verhalendagen die binnenkort plaatsvinden in het museum.
Zie voor meer informatie: www.museumlandvanvalkenburg.nl
Jenneke van der Weijden & Gertha Sijbers ontdekten enige tijd geleden dat we allebei een fascinatie hadden voor dakloze herinneringen.
In de loop der jaren verzamelden we afzonderlijk van elkaar dozen vol objecten die verstilde verhalen vertelden. Aan de hand van de verloren en achtergelaten objecten en foto’s uit onze verzameling hebben we begin 2013 een installatie gemaakt met als titel “Sporen, of de kunst van het herinneren”.
Door middel van deze installatie hebben we getracht een antwoord te vinden op een aantal vragen die wij onszelf stelden: Kun je beschikken over andermans herinneringen? Zijn herinneringen universeel? Waarom is wat voor de één een waardevol en bezield object is, voor de ander dode materie waaraan nauwelijks herinnering kleeft? Hoe worden herinneringen levend gehouden en kun je andermans herinneringen levend houden? Is het mogelijk herinneringen te reconstrueren? Zijn voorwerpen en foto’s gebonden aan de mensen die ze hebben achtergelaten of kunnen ze een nieuw thuis krijgen van degene die ze vindt en nieuwe herinneringen oproepen?
De reacties van de bezoekers tijdens ons werkproces en tijdens de expositie, waren te omschrijven als: verwondering, herkenning, herinneringen, verhalen oproepend.
Bij alle bezoekers brachten de objecten en de manier waarop ze waren geëxposeerd vele verhalen omhoog. Na afloop van de expositie bleek dat veel bezoekers met andere bezoekers in gesprek waren gegaan over de in eerste instantie “nutteloze” voorwerpen die ze zagen. Bij velen kwamen herinneringen omhoog die ze wilden delen.
De ervaringen die wij tijdens het maken van deze installatie hebben opgedaan, zullen we gebruiken tijdens de 2 werkmaanden in Museum Land van Valkenburg.

← Vorig bericht

Maastricht geen Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Onthulling oorlogsherdenkingsplaquette in Vilt.

Volgend bericht →