Op zoek naar verborgen schatten

Voorpagina » Toerisme » Op zoek naar verborgen schatten

Wilt u graag bijdragen aan een project dat alle inwoners in Valkenburg aan de Geul aangaat? Dan is dit uw kans! Voor een volledige inventarisatie van het cultureel erfgoed is de gemeente Valkenburg aan de Geul op zoek naar cultureel erfgoed dat nog niet eerder geïnventariseerd is, de verborgen schatten die nog niet ontdekt zijn. Maar die de inwoners misschien wel kennen. Denk hierbij niet aan onze Rijksmonumenten, maar juist aan het erfgoed dat nog geen beschermde status geniet.
Bij cultureel erfgoed kunt u onder andere denken aan gebouwen, bouwwerken, historische tuinen en bossen.  Maar vaak is juist het kleine erfgoed van groot belang. Dit kan een enkele boom, een wegkruis of zelfs een wandelpad zijn. Of staat in uw tuin nog een oud bakhuis?
Ook een verhaal kan een cultuurhistorische dimensie geven aan gebouw, object of landschappelijke verschijning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kogelgat van Sint Gerlach of een voormalige burgemeesterswoning. Een zo volledig mogelijke inventarisatie zorgt ervoor dat wij ons cultureel erfgoed in kaart kunnen brengen en hier optimaal zorg voor kunnen dragen.
Suggesties kunnen worden doorgegeven per mail aan g.quaedflieg@valkenburg.nl
of telefonisch via 14 043. U kunt dan vragen naar Gianna Quaedflieg of Wiel Felder.

← Vorig bericht

Samen Verder over gevolgen samenwerking

Koningssaluut tijdens Koningsdag

Volgend bericht →