Op zoek naar zelfsturing in Schin op Geul.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Op zoek naar zelfsturing in Schin op Geul.

Dorpsvisie uit 2005 werd getoetst.De voormalige Dorpsraad had in een persoonlijke uitnodiging 56 personen uit Schin op Geul aangeschreven voor een bijeenkomst in ’t Geboew. Hieraan hadden 14 personen gevolg gegeven. De bedoeling was om de in 2005 opgestelde ‘Dorpsvisie’ te toetsen aan hetgeen tot nu bereikt is en te evalueren op nieuwe ontwikkelingen.

Dit in het kader van het nieuwe zelfsturingsbeleid. Frans Keulen, namens de gemeente, leidde deze bijeenkomst. Zelfsturing houdt in dat iedereen een probleem kan aandragen bij de betreffende gemeentelijke instanties. De indiener zorgt voor draagvlak bij zijn medebewoners.

De leden van het huidige kernoverleg kunnen de indiener in dit proces met raad en daad bijstaan, maar hebben geen directe uitvoerende taak.

De Dorpsvisie werd in 2005 geschreven. In de periode tot 2013 zijn er natuurlijk nieuwe ontwikkelingen geweest binnen de dorpskern die een aanpassing vergen van deze visie. Ook daar werd over gesproken. Zoals ontwikkelingen rond de peuterspeelzaal, de bezettingsgraad van leerlingen binnen de basisschool in verhouding tot de krimp, hoe slaat de vergrijzing toe in Schin op Geul en hoe moet daar mee omgegaan worden?

Foto’s Hein Reuters, Tv Valkenburg © 2013

← Vorig bericht

Werkzaamheden aan afrit Strabeek A79.

Sibbe MC 1 verliest van Kluis 5.

Volgend bericht →