Open brief inzake Curfsweg.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Open brief inzake Curfsweg.

Inwoner van Berg en Terblijt schrijft brief.Open brief aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Valkenburg a/d Geul.
Onderwerp: Afsluiting/openstelling van Curfsweg
Berg en Terblijt, 28 juni 2009
Edelachtbare vrouwen en heren, Met verbazing heb ik kennis genomen van het feit dat de Curfsweg wederom op de agenda van de gemeenteraadsvergadering is geplaatst.
Wanneer ik goed ben geïnformeerd is reeds tweemaal eerder besloten tot openstelling van de weg en reparatie van de brug.
Eenmaal door het college en zeer recent nog een tweede maal door uw raad zelf die, naar ik meen, een amendement van het AB in die zin aanvaardde.
Voorts maakt openstelling van de weg deel uit van het verkeersarrangement dat met de dorpsraad van Houthem is gesloten.
Ik citeer uit het archief van TV Valkenburg wethouder Kleinen (medio december 2008):
“De vorige week gesloten sluipweg tussen Houthem en Berg, de Curfsweg, zal nog zeker 3 maanden dicht blijven. De weg gaat na de reparatie pas weer open”.
Uit de Limburger van 12 mei jl.
:De Curfsweg in Houthem gaat nog vóór de zomervakantie weer open voor het verkeer. Het college van Valkenburg heeft een motie van de gemeenteraad overgenomen om de weg ‘zo snel mogelijk’ op te knappen.
Uit de Limburger van 3 juni jl.:
De brug over de Geul aan de Curfsweg in Houthem wordt provisorisch opgeknapt. Daardoor kan de weg binnenkort worden opengesteld.
Het college van B en W van de gemeente Valkenburg wijst op de massale steun vanuit Houthem en Berg voor het openstellen van de Curfsweg. Wat is het probleem dan nog, zou je zeggen? Handjes uit te mouwen en uitvoeren die besluiten!
De inwoners van Houthem, Vilt, Berg en Terblijt en Geulhem (meer dan de helft van de totale bevolking van onze gemeente) zitten al maanden met smart op de toegezegde openstelling te wachten. Helaas niets daarvan.
Maandenlang gebeurt er niets. En dan wordt de discussie opeens toch weer opengesteld. Het lijkt alsof wij hier van doen hebben met bestuurders/politici die zich, wellicht uit publicitair en/of electoraal gewin, aanvankelijk in de college- en/of raadszaal volmondig achter de openstelling scharen maar vervolgens toch achter de schermen de uitvoering van dat democratisch genomen besloten gewoonweg frustreren.
Een ieder die ter plaatse niet bekend is en meent c.q. gedwongen is zich een mening over de openstelling van de Curfsweg te moeten aanmeten nodig ik uit om ’s morgens rond een uur of acht en/of ’s avonds rond een uur of vijf de route naar Meerssen via de Onderstestraat te rijden.
Op een lengte van enkele honderden meters een keer of tien te moeten stoppen is niet bepaald een pretje. Niet voor de autorijders maar zeker niet voor de plaatselijke bevolking en horeca. Gevaarlijke situaties, ergernis, verspilling en milieuvervuiling (fijnstof) alom.
En dan hebben wij het nog niet over de aansluiting van de Onderstestraat op de Houthemmerweg. Eerlijk gezegd ben ik niet bekend met een kruising die zo onoverzichtelijk en dus zo gevaarlijk is als deze. Niet de Curfsweg maar die kruising zou afgesloten moeten worden.
Het is gewoonweg wachten tot het moment waarop daar vervelende dingen gebeuren. De Curfsweg afgesloten houden lost niets op, integendeel de kwaal zal alleen maar groter worden. Ik hoop dat alle raadsleden op zijn minst gezegend zijn met een gezond boerenverstand en vertrouw er op dat zij dat bij de komende besluitvorming ten aanzien van dit agendapunt ook daadwerkelijk zullen gebruiken en vervolgens het college c.q. de portefeuillehoudende wethouder eindelijk eens werk zal maken met de uitvoering van dat besluit.
Met vriendelijke groet, Bas van de Ven Kleinstraat 46325 CW Berg en Terblijt
email: basvandeven@planet.nl

← Vorig bericht

Waarom een nieuw centrum?

Eigen Weg Curfs gaat tijdelijk open.

Volgend bericht →