Open brief SP over speeltuintje.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Open brief SP over speeltuintje.

Speelbal van zelfsturing te worden?Marjan Piters, burgerlid van de SP-raadsfractie in de gemeenteraad, heeft onderstaande open brief gestuurd naar Tv Valkenburg die wij hier publiceren:

Dreigt het speeltuintje in Schin op Geul speelbal van zelfsturing te worden?

De voetbalclub in Schin op Geul wil het prachtig langs de Geul gelegen natuur speeltuintje verplaatsen naar een ander perceel om op die plek een extra trainingsveld aan te leggen.
De voetbalclub praat hierover wel met het gemeentebestuur en met de dorpsraad, maar “vergeet” met de omwonenden te praten. De dorpsbewoners worden door de dorpsraad geïnformeerd over de plannen van de voetbalclub op de dag voordat B&W vergadert en waarin zij een standpunt inneemt over het voorstel van de voetbalclub met als grote afwezige…de voetbalclub.
De dorpsbewoners zijn boos:
– De dorpsraad heeft geen adviserende functie meer (geen mandaatbevoegdheid meer), maar wel een ondersteunende functie. Is het niet zo dat de dorpsraad hierover geen standpunt meer mag innemen en uiten richting college zónder overleg met alle belanghebbende in het dorp?

– Is het niet logisch dat de voetbalclub eerst met de bewoners moet praten eer men zaken gaat regelen bij de gemeente?
– Krijgen omwonenden niet meer overlast bijvoorbeeld door een lichtmast en geluidsoverlast e.d.?
– Wil men dit unieke natuur speeltuintje vernietigen en verplaatsen naar een andere veel minder geschikte locatie?
– Heeft de voetbalclub wel serieus gezocht naar een andere minder gevoelige locatie of zijn er misschien nog meer redenen waarom juist dit prachtige stukje tuin nodig is?
Later vernemen we dat de dorpsraad ook “vergeten” is dat zij zelf, tegelijkertijd, ook al wensen ingediend hebben bij de gemeente. Namelijk een verzoek voor een jeu de boules baan en een schommel.
– Waarom heeft de dorpsraad déze informatie niet verteld tijdens de openbare bijeenkomst?
– Zijn dit soort plannen niet bedoeld om in een dorpsoverleg te bespreken?
De bewoners schrijven een brief naar het college, vragen worden gesteld tijdens de commissie CSWO. De reactie van wethouder Dauven: ‘Het is een zaak die de inwoners van Schin op Geul moeten oplossen in het kader van zelfsturing.’
Echter beste voetbalclub, dorpsraad en gemeentebestuur: begint zelfsturing niet met het informeren van en luisteren naar de belanghebbenden vóórdat besluiten genomen worden? Kan ons daarom iemand vertellen waarom velen het plan wel wisten, behalve de omwonenden, en dat het besluit met € 15.000 er bijna geruisloos doorgejaagd was?
Marjan Piters, SP
Tot zover deze ingezonden brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

VVD wil ruimer aanbod schooltypes.

Contract Rob Ruijgh opengebroken.

Volgend bericht →