Open Brief van Platform Broekhem aan Burgemeester en Wethouders

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Open Brief van Platform Broekhem aan Burgemeester en Wethouders

over de belijning in hun woonwijk

Momenteel krijgen wij als Platform Broekhem vreselijk veel klachten van de inwoners van Broekhem Zuid over de belijning die in de woonwijk wordt gerealiseerd.

Het commentaar varieert van “belachelijk, weten niks beters te doen, tot geldsmijterij” en dat zijn dan nog de voorzichtige benamingen die hierbij worden gebruikt.

Wij hebben een kleine rondvraag gedaan bij de bewoners maar niemand begrijpt iets van deze maatregel. Daarbij hebben wij niet een iemand getroffen die het nut van dit gebeuren inziet. Vooral de grote witte kruisen voor de inritten worden als zeer storend ervaren en totaal overbodig zeker voor deze gezellige woonwijk. Er is nooit overlast geweest dat anderen hun auto voor de inrit van een bewoner geparkeerd hebben. Ook over het nut van de belijning zijn vele vragen.

Hetgeen ons het meeste stoort aan dit gebeuren is dat er totaal geen overleg is geweest met de bewoners van deze wijk en dat deze met een zaak worden opgezadeld die niet eens teruggedraaid kan worden (zonder kosten). Daarnaast wordt natuurlijk de penibele financiële situatie van onze gemeente als argument aangehaald dat het geld beter aan andere zaken gespendeerd had kunnen worden.

Wij als Platform Broekhem vinden dat deze afwijzing van de belijning door de bewoners zeker aanleiding zal moeten zijn om Uw plannen te heroverwegen en verwachten dat voor de verdere voortgang overleg met de bewoners, of vertegenwoordigers van hen, dient plaats te vinden.

Mogen wij op korte termijn van U vernemen.

Hoogachtend en vriendelijke groet,

Namens Platform Broekhem

De secretaris Jo Huijnen

← Vorig bericht

Nieuwe appartementen en winkels in centrum

Expositie Wiel Sijstermans in de Polfermolen

Volgend bericht →