Open Dag Brassband Houthem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Open Dag Brassband Houthem

Met huldiging van jubilarissen

de voormiddag van Paasmaandag 9 april, zullen in gemeenschapshuis De Holle Eik in besloten kring de 2 jubilarissen van Brassband St. Gerlach gehuldigd worden t.w. Loe Janssen (60 jaar) en Wiel Odekerken (60 jaar). Beiden zullen het verguld insigne met 2 zirkonen ontvangen uit handen van een bestuurslid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

Direct na de oorlogsjaren traden aanvankelijk een zevental nieuwe jeugdleden toe tot de toenmalige fanfare St.Gerlach. Loe Janssen en Wiel Odekerken zijn de enige overgeblevenen.

Loe startte zijn carriére een korte tijd op de alto en daarna een lange periode op de bariton om via de es-bas uiteindelijk toch weer terug te komen op de bariton, welk instrument hij tegenwoordig nog steeds bespeelt. Ook is Loe op zijn bariton al jaren actief bij het Maastrichtse Seniorenorkest. Tevens heeft zijn enige dochter, Nancy, geruime tijd op cornet gespeeld in de inmiddels tot brassband getransformeerde fanfare. Buiten het muzikale vlak zijn Loe en zijn echtgenote Nandy altijd bereid om de vereniging te steunen met het verkopen van kalenders of Anjerloten etc. Nooit werd er tevergeefs eens beroep op hen gedaan, wat tot voorbeeld mag strekken voor alle andere leden. Loe behoort derhalve ook tot één van de negen ereleden van de brassband.

Wiel komt uit een heel muzikale familie. Zijn vader, broers en vele neefjes en nichtjes zijn lid (geweest) van de toenmalige fanfare en latere brassband. Wiel begon aanvankelijk op piston, maar vond in de tuba hét (solo)instrument dat hij vele jaren bespeelde vooraleer hij overschakelde op de es-bas. Daarnaast was Wiel ook een gepassioneerd Egerländer-fan. Hij speelde o.a. bij de Riesteländer Musikanten uit Margraten en de Kalkdörfler Musikanten uit Bocholtz. Zodoende kreeg hij ook de leiding in handen van de Holzheimer Musikanten ofwel de vroegere Hofkapel van Houthem. Tevens vervulde Wiel jarenlang de functie van onderdirigent en jeugddirigent bij de Houthemse brassband. Op latere leeftijd speelde Wiel tevens nog ettelijke jaren in het Limburgs Blaas Orkest mee. Naast het muzikale gedeelte waren Wiel en zijn echtgenote Bettie ook altijd bereid de helpende hand toe te steken bij diverse activiteiten zoals o.a. de verkoop op de jaarlijkse Gerlachusmarkt en deelname aan de campingakties. Helaas moest Wiel vanwege gezondheidsredenen zijn aktief lidmaatschap in het jaar 2000 verruilen voor het reeds eerder toegekende erelidmaatschap.

UITNODIGING – Vanaf 13.00 uur zijn alle muziekliefhebbers en belangstellenden van harte uitgenodigd om de jubilarissen te feliciteren en om te genieten van de muziek welke op de OPEN DAG van Brassband St. Gerlach ten gehore zal worden gebracht. Vanaf 13.15 uur zullen de jeugdleden van Brassband-St.Gerlach, onder leiding van muziekleraar Roger Cobben, in de grote zaal van zich laten horen, waarbij ieder afzonderlijk een werk ten gehore zal brengen. Vervolgens zullen de jeugdband onder leiding van onderdirigent Hub Harren, alsook de drumband onder leiding van instructeur Reinhard Wind enkele werken uitvoeren. De drumband zal besluiten met een werk dat samen met de brassband onder leiding van dirigent Stefan Voncken, zal worden uitgevoerd, waarna de muzikanten van de brassband nog een populair concertje zullen verzorgen.

Na afloop van het muzikale gedeelte is er een geheel nieuwe attractie georganiseerd in de vorm van een BLAASPIJP – schietwedstrijd voor alle leeftijden. Als u niet weet wat dit inhoudt, dan nodigen we u hierbij graag uit om uw “blaascapaciteiten” te beproeven. De blazer die het hoogste aantal punten weet te schieten, kan bovendien een aardige prijs winnen.

Alle activiteiten kunnen natuurlijk bijgewoond worden onder het genot van een lekker drankje bij Henry & Angele in gemeenschapshuis De Holle Eik.

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

← Vorig bericht

Jonkheidgevoel leeft in Valkenburg!

Vragen van fractie IBGV aan het College

Volgend bericht →