Open Tuinendagen ook voor de kasteeltuin Oud-Valkenburg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » Open Tuinendagen ook voor de kasteeltuin Oud-Valkenburg

Voor kinderen wordt een speurtocht georganiseerdIn het kader van de Open Tuinendagen, die de Stichting Limburg Tuinpad Fleuregio organiseert is de kasteeltuin Oud-Valkenburg op donderdag 22 juni ook ’s avonds opengesteld van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Kinderen die de tuin die avond bezoeken, kunnen deelnemen aan een speurtocht over het dierlijke leven in de tuin. De entree bedraagt drie euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Behalve de tuin is ook de watermolen van kasteel Schaloen die avond toegankelijk. Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 046-4524233.
In de provincie Limburg, maar ook in de gelijknamige provincie in België, evenals in de aangrenzende Duitse deelstaat Nord-Rhein/Westfalen bestaan een aantal privé-tuinen, die regelmatig te bezoeken zijn.
Kontakten tussen de eigenaren leidden tot de oprichting van een kleine groep, die onder de naam Tuinpad Midden-Limburg en Tuinpad Zuid-Limburg in 2002 hun tuinen gezamenlijk tijdens een weekeinde openstelden. De daarop volgende reacties waren zo positief, dat besloten werd dit gebeuren uit te bouwen en samenwerking te zoeken met Belgische en Duitse collega’s.
Daarmee was de Stichting Tuinpad Limburg Fleuregio geboren en al meteen in het eerste jaar waren tijdens het derde weekeinde van juni en de daarop volgende donderdag ongeveer 150 privé-tuinen te bezichtigen.In 2004 sloten zich daarbij een honderdtal Duitse Tuinen aan.
De TLF, zoals de afkorting luidt wil allereerst bewerkstelligen dat ieder jaar privé-tuinen te bezichtigen zijn. Daarnaast doet de TLF onderzoek naar tuinen die verloren dreigen te gaan en ontwikkelt voorstellen die dat moeten voorkomen. Ook voorlichting omtrent de vele manieren van tuinieren, door middel van lezingen, excursies, tuinbezoeken zijn onderdeel van het taken pakket. Inmiddels zijn er een aantal samenwerkings verbanden waarvan de belangrijkste is de deelname aan de Duits Nederlandse Vereniging, “Strasse der Gartenkunst”. Die streeft een nog breder doel na en wil zich vooral richten op de toeristische mogelijkheden die open tuinen meebrengen. Bij de ontwikkeling van een soortgelijk idee in het Limburgse Heuvelland hebben wij ook onze stem laten horen.
Eenmaal per jaar zijn alle aangesloten tuinen geopend en wel op de derde zaterdag en zondag van juni en de daarop volgende donderdag avond. Veel tuinen zijn ook op andere tijdstippen geopend. Ook de kasteeltuin Oud-Valkenburg is bij de stichting aangesloten. Meer informatie over de stichting is te vinden op de website, http://www.tuinpadlimburgfleuregio.nl/ <>

← Vorig bericht

Onthulling plaquette Valkenburgse Tourjournalist Martin Duyzings

Mislukt taxiritje achter op politiefiets

Volgend bericht →