Openbaar toilet op Walramplein: Geautomatiseerd en camera-beveiligd

Voorpagina » Nieuws » Openbaar toilet op Walramplein: Geautomatiseerd en camera-beveiligd

Ondermeer na fors aandringen van oppositiepartij VSP en coalitiepartij VVD gaat het er nu van komen: een openbare toiletvoorziening op het Walramplein! Bij de fietsenstalling op dit plein. Voor de start van Kerststad Valkenburg 2021 te realiseren.

Volledig geautomatiseerd
Burgemeester en wethouders kiezen voor een toilet dat na elk gebruik volledig geautomatiseerd wordt gereinigd. Iedere gebruiker treft dus een fris en schoon toilet aan. Of dit tegen betaling is geeft het college niet aan.

Semi-permanent
De toiletunit heeft een semi-permanent karakter en is geprefabriceerd. Dit heeft als voordeel dat bij een veranderende behoefte verplaatsing of verwijdering mogelijk is. Wel moet het gebouwtje esthetisch verantwoord ingepast worden in de openbare ruimte. En aansluiten bij de uitstraling van het centrum van Valkenburg.

Cameratoezicht
De op het Walramplein al aanwezige camerabewaking houdt een oogje in het zeil. Uiteraard enkel buiten de toiletunit.

VSP
Over de in april jl aan de VSP-fractie gedane toezegging dat nadrukkelijk aandacht besteed gaat worden aan de toegang van de toiletunit voor mindervaliden wordt in dit bericht niet gesproken. Ook gender-neutraliteit en hoogte van de kosten komen in dit informatiebulletin niet aan de orde.

Netwerk van toiletvoorzieningen
Eerder gaven burgemeester en wethouders aan dat zij streven naar een gemeentebreed dekkend netwerk van toiletvoorzieningen binnen redelijke loopafstanden. Of andere kernen dan alleen Valkenburg-centrum op een openbare toiletvoorziening mogen rekenen is dus nog niet bekend.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Bisschop Smeets uit ziekenhuis ontslagen

Mountainbiker onderuit op nieuw pad

Volgend bericht →