Openbare Basisschool Broekhem moet stoppen met een reeds gestart project

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Openbare Basisschool Broekhem moet stoppen met een reeds gestart project

De SP vraagt de gemeente hiervoor verdere gelden vrij te maken

Wij ontvingen van de directeur OBS Broekhem een alarmerende brief met het verzoek om ondersteuning van het project “ de vreedzame school “

In augustus jl. is de school met een tweejarig traject op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling gestart.

Het project wordt samen uitgevoerd met de Stichting de kleine Burcht . De instelling die in de brede school Broekhem de voor en naschoolse opvang organiseert.

De OBS Broekhem ging ervan uit dat men onderwijs stimulerende gelden kon inzetten om dit project voor twee jaar uit te kunnen voeren. Het gaat hier om een bedrag van € 2800, – per jaar .

De school vreest nu dat er in het kader van mogelijke bezuinigingen de stimuleringsgelden wegvallen en het al begonnen project geen doorgang meer kan vinden.

Dit zou natuurlijk bijzonder jammer zijn gelet op enerzijds het al doorlopen voortraject en anderzijds het afbreken van een bijzonder pedagogisch verantwoord aanpak van positief met elkaar omgaan.

Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vraag conform ex. artikel 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

Is het college van burgemeester en wethouders bereid om naar mogelijkheden te zoeken om dit al begonnen project toch voor twee jaar te financieren.

Namens de raadsfractie van de SP

Elke de Vries-Becker Fractievoorzitter

.

← Vorig bericht

Ondergronds genieten tijdens de Oktober Mergelmaand!

Twee grote talenten traden op in Gulpen

Volgend bericht →