Openbare bijeenkomst Kernoverleg Berg en Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare bijeenkomst Kernoverleg Berg en Terblijt

Op donderdag 14 juli vindt in gemeenschapshuis het Vöske om 19.30 uur de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg en Terblijt plaats. De agenda is als volgt:
1.    Opening.
2.    Initiatief voor een BMX Baan.
3.    Ingekomen stukken  en mededelingen.
a.    Brief van de initiatiefnemers  betreffende het realiseren van een BMX-en trailBaan  aan  de Langen Akker.
b.    Brief IKKL.
c.    Diverse documentatie.
4.    Notulen van de vorige vergadering.
5.    Voortzetting activiteiten Fonterhof.
6.    Door de deelnemers in te brengen onderwerpen als agendapunt voor de
volgende vergadering.
7.    Verkeersveiligheid Rijksweg en Grote straat.
(toelichting resp. R.Kerris en J.Lammers)
8.    Opzet en spelregels Wielerevenementen.
(toelichting J. van Kan)
9.    Verslag v/d div. werkgroepen en daardoor ontstane agendapunten.
a. Werkgroep Folder/Flyer;Laatste stand van zaken  en voortgang.
b. Vordering handboek “Wegwijzer Sociale Zorg voor Ouderen.”
c. Werkgroep reconstructie plan barakkenberg uitzichttoren etc.+uitleg gesprek
met IKL.
10.Uitwerken tentoonstell.kerststallen Ars KRIPPANA medio nov./dec.2016.
11. Rondvraag.
12. Vaststellen besluitenlijst van deze vergadering.
13. Sluiting

← Vorig bericht

Komt de Polfermolen in de problemen?

UCI fietslabel brengt verantwoordelijkheden mee

Volgend bericht →