Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Donderdag 11 mei vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg en Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats. Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen van de vorige vergadering d.d. 12-01-2017.
5. Door de deelnemers in te brengen onderwerpen als agendapunt voor
    de volgende vergadering.
6. Verslag en eindresultaten van de diverse werkgroepen.
    a. Evaluatie feestvergadering 5 jarig jubileum.
    b. Evaluatie opruimactie i.s.m. Scouting Berg.
    c. Consolidatie kalkbranderij Geulhem.
    d. Terugbrengen cultuurhistorische elementen Barakkenberg.
    e. Belevingstuin D’r Moostuin.
    f.  Evaluatie vernieuwde website en Facebookpagina.
7. Verplaatsing glascontainers Berg.
8. Kascontrole.
9. Rondvraag
10. Vaststellen besluiten- en actielijst
11.Rondvraag.
12. Sluiting.
← Vorig bericht

Opening St. Gerlachpaviljoen en Kasteelhoeve

De 'Sjporttaofel' staat in de Falcoburcht

Volgend bericht →