Openbare vergadering kernoverleg Berg

Voorpagina » Nieuws » Openbare vergadering kernoverleg Berg

Donderdag 17 maart om 19:30 uur vergadert in zaal ’t Vöske in Berg en Terblijt het kernoverleg voor Berg en Terblijt, Vilt en Geulhem. Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3.1 Verslag kascontrole 2020/2021
3.2. Straatversiering Valkenburgerstraat
4.  Notulen en actielijst
5. Ingekomen stukken:
5.1. Edith Waeijen inzake Paddentrek Schansweg
5.2. Ondernemersinitiatief inzake dorpsfeest
5.3. Martijn Duynstee inzake kennismaking Delta Fiber (glasvezelinternet buitengebied)
5.4. Rosemarie Bovy-Claessens inzake historie Berg
5.5. Lennart Homan inzake opstellen Woonzorgvisie gemeente Valkenburg aan de Geul
5.6. Gemeente Valkenburg inzake bewonersbijeenkomst Groenbeleidsplan
6. Update Gebiedsvisie Berg (incl. toelichting Bewonerscollectief kern Berg)
7. Zelfsturing en de rol van het kernoverleg
8. Update lopende projecten:
8.1 Consolidatie kalkbranderij Geulhem
8.2 Uitzichttoren Wippertse Heide
9. Rondvraag en sluiting.

← Vorig bericht

Opschonen omgeving ’t Geboew in Schin op Geul

Kunstprijs voor Mark Janssen, Cultuurprijs voor Joëlle Savelkoul

Volgend bericht →