Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Donderdag 13 juli vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats. Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.
1. Opening door de voorzitter;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen van de vorige vergadering d.d. 11 mei 2017;
4. Verslag inzake nieuwe wijkagent;
5. Door de deelnemers in te brengen onderwerpen als agendapunt voor de volgende vergadering;
6. Verslag en resultaten van de diverse werkgroepen/projecten:
a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
b. Terugbrengen cultuurhistorische elementen Barakkenberg
c. Verslag USA-tour Fonterhof
d. Inspiratiedag VKKL
e. WhatsApp buurtpreventie
7. Rondvraag;
8. Vaststellen besluiten- en actielijst;
9. Sluiting.

← Vorig bericht

Bouten vervangen in zwembad kost € 60.000,-

Toiletvoorziening in commandocentrum Berkelpoort

Volgend bericht →