Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Donderdag 12 maart vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats. Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.

1. Opening; 

2. Mededelingen; 

3. Binnengekomen stukken; 

4. Notulen en actielijst;

4.1. Conceptnotulen; 

4.2. Bijwerken actielijst; 

5. Woonvisie Gemeente Valkenburg 2020-2025; 

6. Update reconstructie Valkenburgerstraat; 

7. Update lopende projecten;

7.1. Uitzichttoren Wippertse Heide; 

7.2. Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”; 

8. Rondvraag; 

9. Vaststellen actielijst; 

10. Afsluiting.

← Vorig bericht

Niets voor de instelling

Test kroonringen PMD-zakken goed bevallen

Volgend bericht →