Donderdag 12 juli vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats. Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.

1. Opening door de voorzitter;

2. Mededelingen;

3. Binnengekomen stukken;

4. Notulen en actielijst
4.1. Conceptnotulen;
4.2. Bijwerken actielijst

5. Stand van zaken betreffende:
5.1. Nieuw, project uitzichttoren Wippertse Heide;
5.2. Infobord bij Barakkenberg;
5.3. Reconstructie Valkenburgerstraat;
5.4. Verslag dorpsrondgang dhr. Schrijen & dhr. Bongarts

6. Vertoning “instructiefilm BOA’S” (met bekende figuranten);

7. Rondvraag;

8. Vaststellen actielijst;

9. Afsluiting.