Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Donderdag 12 juli vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats. Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.
1. Opening door de voorzitter;
2. Mededelingen;
3. Binnengekomen stukken;
4. Notulen en actielijst
4.1. Conceptnotulen;
4.2. Bijwerken actielijst
5. Stand van zaken betreffende:
5.1. Nieuw, project uitzichttoren Wippertse Heide;
5.2. Infobord bij Barakkenberg;
5.3. Reconstructie Valkenburgerstraat;
5.4. Verslag dorpsrondgang dhr. Schrijen & dhr. Bongarts
6. Vertoning “instructiefilm BOA’S” (met bekende figuranten);
7. Rondvraag;
8. Vaststellen actielijst;
9. Afsluiting.

← Vorig bericht

Binnenbrand duplexwoning in Sibbe

Geen nieuwe basisschool

Volgend bericht →