Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Donderdag 8 november vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats.
Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.
1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Binnen gekomen stukken;
4. Notulen en actielijst;
4.1. Conceptnotulen;
4.2. Bijwerken actielijst;
5. Stand van zaken betreffende:
5.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
5.2. Reconstructie Valkenburgerstraat
5.3. Enquête “Wat vindt Berg en Terblijt?”
6. Rondvraag;
7. Vaststellen actielijst;
8. Afsluiting.

← Vorig bericht

Informatiebijeenkomst voor amateursportorganisaties

Uitslagen VHV Sjinborn

Volgend bericht →