Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Donderdag 14 maart vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats.
Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.
1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Binnengekomen stukken;
4. Notulen en actielijst;
4.1. Conceptnotulen;
4.2. Bijwerken actielijst;
5. Blindentuin / ervaringstuin – Esther Crombag;
6. Functie Kernoverleg en huisregels;
7. Nieuwe initiatieven;
7.1. 75 jaar bevrijding;
7.2. Geulhem: verhalen en anekdotes;
8. Lopende projecten;
8.1. Uitzichttoren Wippertse Heide;
8.2. Reconstructie Valkenburgerstraat;
8.3. Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”;
9. Rondvraag;
10. Vaststellen actielijst;
11. Afsluiting.

← Vorig bericht

Onbewaakte overgangen Schin op Geul worden gesloten

Kunstexpositie KiV Inside en Outside van start

Volgend bericht →