Donderdag 11 juli vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats.
Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.

1.Opening;

2 Mededelingen;

3.Binnengekomen stukken;

4 Notulen en actielijst;
4.1.Conceptnotulen.
4.2.Bijwerken actielijst.

5.Lopende projecten;
5.1. Uitzichttoren Wippertse Heide.
5.2. Reconstructie Valkenburgerstraat.
5.3.Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”
5.4.Geulhem: verhalen en anekdotes.
5.5.75 jaar bevrijding.
5.6.Opruimactie 2019.

6.Rondvraag;

7.Vaststellen actielijst;

8.Afsluiting.