Openbare vergadering kernoverleg Berg, Terblijt en Geulhem

Voorpagina » Nieuws » Openbare vergadering kernoverleg Berg, Terblijt en Geulhem

Donderdag 15 september vanaf 19:30 uur vergadert in zaal ’t Vöske in Berg en Terblijt het kernoverleg voor Berg, Terblijt en Geulhem. Het is een openbare vergadering. U bent van harte welkom. Agenda:

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen en actielijst
 4. Ingekomen stukken
  4.1. Kernoverleg Schin op Geul inzake fietsinfrastructuur
  4.2. Gemeente Valkenburg inzake sponsoring en onderhoud rotonde Rasberg
  4.3. Visit Zuid-Limburg inzake Kribkeswandeling 2022
 5. Gebiedsvisie Berg
  5.1. Stand van zaken locatie en ontwerp nieuwe basisschool
  5.2. Informatieavond in oktober 2022 voor het hele dorp, door OBS Berg en de architect
 6. D’r Moostuin: mogelijke doorstart
 7. Update lopende projecten
  7.1. Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
  7.2. Voortgang nieuwe organisatie Kernoverleg
  7.3. Dorpsagenda 2030
 8. Mini-workshop Dorpsagenda 2030
  In deze mini-workshop construeren we samen een beeld van ons dorp als input voor de dorpsagenda 2030. Centrale vragen: Wat zijn de sterke en zwakke punten van ons dorp en welke kansen en bedreigingen zien we?
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
← Vorig bericht

Uitslagen bekerwedstrijden zondag 4 september

Aantal spelers bij SV Sibbe flink gestegen

Volgend bericht →