Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Donderdag 11 januari vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg & Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats. Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.
1. Opening door de voorzitter;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen van de vorige vergadering d.d. 9 november 2017;
4. Stand van zaken lopende projecten:
a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem;
b. Infobord bij Barakkenberg;
c. Reconstructie Valkenburgerstraat;
d. Activiteiten van d’r Moostuin;
e. Bijeenkomst Duurzaam Wonen;
f. Parkeerplaatsen Klein Heideweg;
5. Wat verder ter tafel komt/rondvraag;
6. Vaststellen actielijst;
7. Sluiting;

← Vorig bericht

Jeugdprins Sven aan de macht in Suub-Iezere

Expositie over werk Frans Timmermans

Volgend bericht →