Openbare vergadering Kernoverleg Berg

Voorpagina » Toerisme » Openbare vergadering Kernoverleg Berg

Donderdag 12 januari vindt vanaf 19.30 uur in café-zaal ’t Vöske aan de Grotestraat in Berg en Terblijt de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg plaats. Onderstaand de agenda voor deze bijeenkomst.

1. Opening door de voorzitter.
2. Nieuwe secretaris en nieuwe vicevoorzitter.
3.Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen van de vorige vergadering d.d. 10-11-2016.
5. Door de deelnemers in te brengen onderwerpen als agendapunt voor
    de volgende vergadering.
6.Verslag en eindresultaten van de diverse werkgroepen.
    a.Werkgroep Folder/Flyer;Laatste stand van zaken en voortgang.
    b. Eindverslaghandboek “Wegwijzer Sociale Zorg voor Ouderen.”
    c. Werkgroep reconstructie plan barakkenberg uitzichttoren etc.+uitleg gesprek
    met IKL.
7. Presentatiebelevingstuin “D’r Moostuin”door AschwinGulikers en Ralph Brulls.
8. Instellen blauwe parkeerzones in Berg en Terblijt.
9. Vervolg voetstappenproject m.b.t. inbraakgevoeligheid.
10. Feestvergadering in maart 2017.
11.Rondvraag.
12. Vaststellen besluitenlijst.
13. Sluiting.
← Vorig bericht

Voor het eerst geen minister naast stadsprins

Jeugdprins Böschule heet ook Ivo

Volgend bericht →