Openingstijden gemeentehuis

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Openingstijden gemeentehuis

Hoe staat het met de dienstverlening?Naar aanleiding van diverse klachten en vragen van burgers, inwoners van onze gemeente Valkenburg a/d Geul, wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. Naar aanleiding van de, sinds 1 juli 2008 gewijzigde openingstijden van ons gemeentehuis, hebben velen mij aangesproken over de bereikbaarheid van ons gemeentehuis. Door de gewijzigde openingstijden kunnen onze burgers voor gemeentelijke dienstverlening, maar ook voor vragen en klachten, nog slechts van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 tot 12.30 uur terecht en verder na telefonische afspraak tussen 14.00 – 17.00 uur.
Dit roept bij onze burgers onbegrip op en leidt onvermijdelijk tot klachten. Enkele van deze klachten zijn:
1) Als iemand moet werken van 08.30-17.00 uur is het voor betreffende persoon onmogelijk om bijvoorbeeld zijn paspoort of rijbewijs af te halen binnen de gestelde tijd en is hij of zij verplicht om verlof op te nemen.
2) Ouderen die problemen hebben met hun gezondheid zijn veelal aangewezen op iemand , die met hun meegaat naar het gemeentehuis. Het moge duidelijk zijn, dat het heel moeilijk voor deze ouderen is, iemand te vinden die tijdens openingstijden met hun mee kan gaan. In uw burgerjaarverslag heeft u het over dienstverlening en noemt u 6 uitgangspunten, zeg maar de handvatten om onze dienstverlening te verbeteren .
Naar aanleiding van deze handvatten heeft de fractie Transperant de volgende vragen.
1) Is het college bereid om de openingsstelling te verruimen op grond van de klachten hierboven vernoemd ? Bent u bereid om de openstelling met een middag en enkele uren in de avond te verruimen ?
2) Is het college bereid om de Bel- en Herstellijn uit te breiden zodat deze ook als ‘klachtenlijn’, waar mensen eventueel anoniem hun klacht kwijt kunnen, dienst kan doen? Bent u bereid om elk jaar een rapport te leveren aan de raad waarin (anoniem) alle reacties van inwoners kort en krachtig in vermeld staan met eventuele actie vanuit de gemeente? Met betrekking tot vraag 1, stelt de fractie Transperant voor, om de gewenste verbrede openstelling te laten samen vallen met de koopavond in Valkenburg a/d Geul b.v. tot 19.00 20.00 uur, eventueel in combinatie met telefonische aanvraag vooraf van bewoners. Op deze wijze wordt de bereikbaarheid en dienstverlening voor onze burgers op een aanvaardbaar niveau gehouden. Wat betreft vraag 2 wil ik u er op wijzen dat college en raadsleden op deze wijze optimaal geïnformeerd worden omtrent de wensen en klachten van inwoners, waardoor wij allen beter in staat zijn de dienstverlening hierop verder aan te passen. Voor meerdere mensen is het namelijk niet duidelijk dat zij met deze klachten de Bel- en Herstellijn kunnen bellen, daarom willen wij u verzoeken om bij de Bel- en Herstellijn ook de naam van klachten te vermelden.
Met vriendelijke groet,
Namens fractie TRANSPeRANT,
Jacques Blom
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Wedstrijdverslagen Vilt/Bequick 30-11

Forse toename woninginbraken in Zuid-Limburg.

Volgend bericht →