Oplossing parkeerproblematiek Grachtstraat nabij?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Oplossing parkeerproblematiek Grachtstraat nabij?

Wethouder bespreekt problematiek in College.Woordvoerder Laheije van de Grachtstraatbewoners in Schin op Geul laat Tv Valkenburg weten dat wethouder van Melsen hem per telefoon heeft meegedeeld dat a.s. dinsdag een voorstel wordt besproken in de Collegevergadering. Het voorstel behelst de invoering van betaalde parkeervergunningen op kenteken met 3 maanden op te schorten.
In de tussentijd zal de eerder door de gemeente toegezegde evaluatie worden gehouden. Tevens is de Grachtstraat niet opgenomen als betaalde parkeersector in het parkeerbeleid dat in december door de gemeenteraad is aangenomen.

De bewoners zijn van mening dat de gemeente zich niet aan onderstaande gemaakte afspraken heeft gehouden naar aanleiding van de herinrichting van deze straat. Er komen geen betaalde parkeervergunningen, handhaving door BOA’s van het parkeerbeleid en een evaluatie van de nieuwe situatie. De bewoners konden zich volledig in deze harde toezegging van gemeentewege vinden. Dit staat te lezen in de notulen van de betreffende bijeenkomst die Tv Valkenburg heft ontvangen.
Ingezonden reactie van de gemeente Valkenburg aan de Geul n.a.v. een eerder deze week gepubliceerd artikel en poll op deze website.
—————
Beste redactie van TV Valkenburg,
Met verbazing hebben wij het bericht op uw website gelezen over de parkeervergunningen in de Grachtstraat. In dit bericht stelt u de vraag of dit het begin is van betaald parkeren in alle kernen in Valkenburg aan de Geul. Ook heeft u hierover een poll op uw website geplaatst (Worden de betaalde parkeerkaarten, in navolging van de Grachtstraat, de melkkoe van de gemeente in de andere kerkdorpen?). Deze vorm van ongenuanceerde berichtgeving is zeer misleidend voor onze inwoners.
Het vergunningensysteem is juist bedoeld om de parkeerdruk voor onze inwoners weg te nemen. In overleg met de bewoners van de Grachtstraat is daarom een aantal jaren geleden het vergunningensysteem ingevoerd. De parkeerdruk in deze smalle straat was volgens de bewoners zeer hoog. Dit werd veroorzaakt door parkeren door eigen bewoners (meerdere auto’s per gezin) en vooral in het weekend, parkeren door bezoekers en wandelaars. Daardoor konden de bewoners vaak niet in hun eigen straat parkeren. In de rest van Schin op Geul en ook in de overig kernen ondervinden de inwoners deze overlast niet, waardoor het invoeren van een vergunningensysteem absoluut niet aan de orde is. Het bericht en de poll op uw website zet onze inwoners volkomen op het verkeerde been. Wij betreuren dit enorm.
Voor de volledigheid volgt hieronder het bericht dat op onze website staat waarin uitleg wordt gegeven over het nieuwe vergunningensysteem:
Ruimte maken voor parkeren voor eigen inwoners
Nieuw: parkeervergunning op kenteken
Onze gemeente ligt in een schitterende omgeving die onderdeel uitmaakt van een vijf-sterrenlandschap. Het is prachtig om hier te wonen. Van de andere kant betekent dit dat we moeten woekeren me de beschikbare ruimte. De mooie ligging trekt jaarlijks ook 2,5 miljoen dagjesmensen en 1,2 miljoen overnachtingen.
Als de gemeente niets zou doen, zou het parkeren voor de eigen inwoners in de klem komen. Wij hechten er aan voorwaarden te scheppen om onze inwoners in staat te stellen in directe nabijheid van hun woning op straat te parkeren. In het verleden zijn daarom parkeerzones ingesteld die alleen voor bewoners ter beschikking staan. In de praktijk deden zich hier enkele knelpunten voor. Als gevolg van de toename van het aantal auto’s (2 of meer auto’s per huishouden is geen uitzondering meer) bleken het aantal parkeerplaatsen niet meer voldoende te zijn. Daarom zijn de parkeerzones aangepast. Een ander probleem was het misbruiken van de vergunningen en de handhaving. Bij de gemeente kwamen veel klachten binnen over geparkeerde auto’s die in de zone niet thuishoorden. Parkeerkaarten werden illegaal gekopieerd en doorverkocht. De enige mogelijkheid om hier paal en perk aan te stellen is om de vergunningen op kenteken te verstrekken. Alleen zo kunnen we bereiken dat de beschikbare parkeerruimte er alleen voor de bewoners is.
Onze inzet om u zoveel mogelijk van dienst te zijn kost geld. Wij vragen nu 25 euro per jaar als een tegemoetkoming in de administratiekosten. Daar staat tegenover dat wij nu beter in staat zullen zijn om het nieuwe beleid te handhaven.
In Valkenburg kunt u voor 25 euro 365 dagen per jaar uw auto in uw eigen omgeving parkeren. Ter vergelijking: in de gemeente Vaals betaalt een inwoner 40 euro voor een parkeervergunning, in Gulpen – Wittem 60 tot 240 euro per jaar en in Maastricht 45 (woonbuurten) tot 463 euro per jaar in het centrum.
Wij gaan er vanuit dat de nieuwe maatregelen bijdragen aan een nog betere leefbaarheid voor onze bewoners in deze mooie gemeente.
———————-
Tot zover deze ingezonden brief.
Wilt u ook reageren? Dan kan dat via: info@tvvalkenburg.nl

Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Clubkampioenschappen JC Kano

Prima Readyweekeinde.

Volgend bericht →