Oppositie trekt fel van leer tegen Algemeen Belang.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Oppositie trekt fel van leer tegen Algemeen Belang.

Wethouders dienen 25% te bezuinigen op ieders begroting.Oppositiepartij CDA heeft maandagavond felle kritiek geleverd richting oud-coalitiegenoot AB. Na het eerste kennismakingsgesprek liet AB het CDA weten door te willen regeren met winnaar VVD en PGP. Eén van de redenen was de omgang met het dualistische systeem door het CDA.

Math.Knubben, fractievoorzitter CDA, betitelde dit als een drogreden. "AB wil het monisme en dat is strijdig met de wet", aldus Knubben die gevraagd had te mogen reageren op de, volgens hem, te vroege wethouders benoeming.
"Wij willen een inhoudelijk debat over het gesloten akkoord waarvan de inhoud nu nog niet bekend is".

"Ga eerste overleggen met inwoners en belangbehartigers en kom dan terug naar de raad en debatteer", aldus Knubben. De driekoppige CDA-fractie vroeg daarna om uitstel van de verkiezings- en benoemingsprocedure van de vier wethouders. Omdat de meerderheid gekozen had voor een ingelaste raadsvergadering waarbij het akkoord werd aangeboden, was daar geen meerderheid voor te vinden.

De verbazing van het CDA dat ze niet meedoen met de nieuwe coalitie zit hun hoog. Knubben had vier A4-tjes volgeschreven. Hij sprak zich helemaal uit en noemde diverse redenen die aan de uitsluiting ten grondslag zouden liggen.
Enkele redenen noemden we al. Daar komen deze nog bij:
– Waar zijn de kritische geluiden van VVD en PGP van voor en tijdens de verkiezingen gebleven? Hij betichtte beide partijen dat zij het CDA vóór de verkiezingen hadden benaderd om AB buiten te sluiten.
– Over het PvdA-smaldeel binnen de PGP had Knubben geen goed woord over. "Zij moeten zich heel diep schamen. Het CDA heeft de PvdA decennialang gesteund en zijn samen betrokken geweest in diverse coalities".

In de daarop volgende stemming kozen de 15 aanwezige raadsleden, twee waren met vakantie, de wethouders met 12 stemmen voor en drie blanco stemmen.

De portefeuille verdeling van de wethouders is nog niet bekend. Deze wordt tijdens een van de komende collegevergadering besproken.
Over de wethouders capaciteit maakte formateur Carlo Vankan maandagavond het volgende bekend: Bert Dauven: 0,55 fte, zijnde 75%, Remy Meijers en Jan Vermeer 0.60 ieder zijnde 60% en Charles van Melsen 0,6 ftp, zijnde 55%.

Vankan deelde mede dat de portefeuille-inhoud goeddeels overeenkomt met de vorige collegeperiode.
Voor nieuwbakken wethouder Jan Vermeer is de portefeuille Toerisme en Economie ingeruimd waaronder ook kunst en cultuur, kernenbeleid, parkeerbeleid en grote evenementen is opgenomen. Meijers gaat financiën beheren, terwijl Dauven en Van Melsen hun portefeuilles behouden: WMo en SOB.

Bert Dauven (AB) deelde maandagavond teven een nieuwtje mede. Iedere wethouder dient 25% in te leveren op zijn begroting. "Dat zal moeilijk genoeg worden", aldus Dauven.

KLIK HIER omhet coalitie-akkoord te lezen.
← Vorig bericht

Graafwerk nutsbedrijven winkelkant Walramplein.

Zoon gaat vader controleren in de raad.

Volgend bericht →