Opslagplaats niet meer in gebruik. Wat nu?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Opslagplaats niet meer in gebruik. Wat nu?

PvdA/D66 stelt vragen over mogelijke herinrichting?Het hertenkamp aan de Dr.Hermanstraat in Valkenburg-c. is in gebruik geweest als opslagplaats voor materialen voor het herstel van de Geulkades. Jo Simons, fractievoorzitter van de PvdA/D66 fractie in de raad, heeft over de kwestie een brief geschreven.

Daarin vraagt hij het gemeentebestuur of de firma van Beers dit ‘groene pareltje’ nog in gebruik heeft?
Zo niet, of de firma van plan is het hertenkamp in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Of, schrijft Simons, zijn er andere plannen?

Lees hieronder de volledige brief van de PvdA/D66:

Valkenburg aan de Geul, 29 september 2011
Betreft: art.41 vragen m.b.t. tot herinrichting park dr. Hermanstraat
Geacht College,
Reeds geruime tijd heeft de firma van Beers het park aan de dr. Hermanstraat in gebruik als opslagplaats in verband met het herstel van de kademuren.
Het werk ter hoogte van de sluis aan het Walramplein is echter afgerond en zodoende is er naar het schijnt, geen noodzaak meer voor het opslaan van materialen op genoemde plaats.
Inmiddels is aan vrijwel niets meer af te leiden dat dit gebiedje met de herten een van de kleine groene pareltjes was van onze gemeente, hetgeen wij zeer betreuren.
Dat brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Is dit terrein nog in gebruik door de fa.van Beers?
  2. Zijn er afspraken met de tegenwoordige gebruiker om het park weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen, en zo ja welke?
  3. Heeft het College de intentie het park weer in de oorspronkelijke staat terug te (laten) brengen of zijn er andere plannen voor dit gebied?
  4. Welke zijn de eventuele andere plannen?
  5. Is het College bereid er op korte termijn voor te zorgen dat deze plek weer spoedig bijdraagt aan een positieve beeldvorming zoals dat hoort bij het kwaliteitsniveau van een wellessgemeente als Valkenburg aan de Geul ?

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie PvdA/D66
Jo Simons, fractieleider

Tot zover deze brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Specialistisch onderzoek ingesteld door Raad van State.

Na uitkomst aanbesteding komt overleg en duidelijkheid.

Volgend bericht →