OR Polfermolen: geen verzet, wel mogelijkheden

|
, , ,

Uit door de gemeente beschikbaar gestelde stukken blijkt dat de Ondernemingsraad (O.R.) van de Polfermolen diverse mogelijkheden aandraagt om de Polfermolen verantwoord te blijven exploiteren. Dit is volgens de ondernemingsraad alleen mogelijk als met alle inzet wordt gezocht naar andere marktpartijen voor deze exploitatie. Ook na 1 januari 2019.
De Ondernemingsraad zet daarbij in op een maatschappelijke- en zorgfunctie. En niet meer op de leisure richting.
Om de Polfermolen zo aantrekkelijk mogelijk richting geïnteresseerde partijen te presenteren is er wel een verandering van beleid nodig. Het zeer uitgebreide advies draagt daarvoor veel mogelijkheden aan. Ook moet het onderhoud (vooral het achterstallige) van het gebouw zo spoedig mogelijk worden afgemaakt. Met daarbij de kanttekening dat op het dak zonnepanelen en warmte wisselaars geplaatst kunnen worden.
De ondernemingsraad rondt zijn uitgebreide advies richting de WOR-bestuurder – wethouder Remy Meijers – af met de volgende zin: “Indien de situatie niet positief verandert kunnen wij niet anders dan het voorgenomen besluit volgen en toezien op een voor het personeel zo gunstig mogelijke afhandeling van zaken middels een goed sociaal plan en een herplaatsingstraject“.
Ook de korte reactie van de WOR-bestuurder – een reactie die is geaccordeerd door het college van B&W – is beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot dat wat de Ondernemingsraad vraagt wordt er na 1 januari 2019 niet meer gezocht. Maar worden met de duidelijkheid van dat moment, alle benodigde acties voor zowel de Polfermolen als voor de marktpartij in gang gezet.
Op de vele door de Ondernemingsraad aangedragen suggesties tot verbetering van de exploitatie wordt gereageerd met de mededeling dat er op de kosten niet substantieel valt te bezuinigen en dat de zgn. “kaasschaafmethode“ fundamenteel onvoldoende is. De suggesties kunnen wel door een eventuele marktpartij worden meegenomen.
De WOR-bestuurder – en dus het college van burgemeester en wethouders – ondersteunt de opvatting van de Ondernemingsraad dat de toekomst van de Polfermolen gezocht moet worden in de maatschappelijke- en zorgfunctie, in plaats van de leisure richting.
Lees hier het uitgebreide advies van de Ondernemingsraad en
lees hier het antwoord van het college van B&W.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Ingezonden brief raadslid

Kensington naar Pop-on-Top

Volgend bericht →