Ouderen en gehandicapten krijgen per 1.1.2007 forse eigen bijdragen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Ouderen en gehandicapten krijgen per 1.1.2007 forse eigen bijdragen

CDA vraagt het College of dit een rem betekent op diverse voorzieningen o.a. de scootmobiel

Verontrust en bezorgd heeft de CDA-fractie kennis genomen van een artikel in dagblad De Limburger d.d. 5 augustus 2006 met als titel: “Gemeenten zetten volgend jaar rem op de scootmobiel”.

In genoemd artikel staat dat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), patiëntenverenigingen en wethouders die verantwoordelijk zijn voor het ouderen- en gehandicaptenbeleid melden dat ouderen en gehandicapten met ingang van 1 januari 2007 geconfronteerd zullen gaan worden met forse eigen bijdragen, die de gemeente hen gaat opleggen.

De CDA-fractie is van mening dat de aangekondigde bezuinigingen onacceptabel zijn. Wij achten het van groot belang dat juist deze kwetsbare groepen zo volwaardig mogelijk kunnen (blijven) deelnemen aan onze samenleving.

Vraag 1:

In hoeverre is het College betrokken bij, c.q. op de hoogte van de wijzigingen die volgens de VNG, de patiëntenverenigingen en kennelijk een aantal verantwoordelijke wethouders, per 1 januari 2007 doorgevoerd zullen worden inzake het ouderen- en gehandicaptenbeleid?

Vraag 2:

Welke spelregels zullen er gaan veranderen en wat kan dit naar schatting concreet gaan betekenen voor de betreffende groepen?

Vraag 3:

Geldt dat alleen voor de scootmobiel of ook voor andere voorzieningen voor deze doelgroepen?

Vraag 4:

Hoeveel ouderen en gehandicapten binnen onze gemeente maken gebruik van een voorziening volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten? En om hoeveel scootmobiels gaat het?

Vraag 5:

Wat is de mening van het College t.a.v. deze dreigende veranderingen?

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg a/d Geul,

namens deze,

Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Afbraak hoeve Frijns en hotel Floriade afgerond

Zwemclub begint aan nieuw seizoen

Volgend bericht →