Overlast fietspad krijgt aandacht van de B.O.A.'s

Voorpagina » Toerisme » Overlast fietspad krijgt aandacht van de B.O.A.'s

Vanaf vandaag ziet u in ‘TV Valkenburg Vandaag’ een item over de overlast die de buurt van de Wethouder Paulssen ervaart van fietsers, mountainbikers, scooters en brommers van het gecombineerde fiets- en voetpad. Woordvoerder Cor Strijbosch legt in onderstaande video uit wat de overlast is voor de buurt. Hij haalt enkele alternatieve routes aan die ingesteld kunnen worden.
Reactie gemeente Valkenburg aan de Geul
TV Valkenburg heeft de gemeente om een reactie gevraagd. Onderstaande reactie publiceren wij intergraal:
Handhaving:
We zullen hier binnen de handhavingsrondes van onze BOA’s aandacht voor vragen. Het is een bekend probleem. Het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan deze problematiek. Zo zijn er  onderborden aangebracht met de tekst FIETSPAD “dus niet brommen of snorren”. De verhuurbedrijven zijn door vertegenwoordigers van de gemeente bezocht om daar aandacht aan te besteden bij  te verstrekken informatie  aan te huurders. De gemeente heeft hen kaartjes ter beschikking gesteld die men aan de huurders mee kan geven. Op deze kaartjes is aangegeven wat wel en niet waar mag. Gekeken is of de routekaarten die huurders meekrijgen aangepast kunnen worden zodat alleen routes voorkomen, die geschikt zijn voor scooters.

Alternatieve fietsroute:
De fiets-wandelroute maakt een integraal en destijds (bij de aanleg) goed afgewogen onderdeel uit van de verbindingsas Buitengoed Geul & Maas). Hiervoor is ook een groot deel provinciale subsidie verkregen en ingezet juist vanwege de vlakfietsroute. Om het gezamenlijk gebruik van deze route door verschillende soorten verkeersdeelnemers in goede banen te leiden zijn onlangs nog extra onderborden geplaatst met “dus niet brommen/snorren”. Dit is gedaan omdat ons gebleken is dat de precieze betekenis van het bord met FIETSPAD erop voor sommige verkeersdeelnemers onbekend was en er toe leidde dat er toch met brommers en scooters overheen te gaan rijden. Een via onderbord extra verduidelijking van de geldende regels dus.

Het feit dat verkeersdeelnemers rekening met elkaar houden zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het is immers op elk fietspad toegestaan om te wandelen indien er geen alternatieven zijn. Dit rekening houden met elkaar dwing je niet af met een bord. Dit zit m in het gedrag op de weg en de normen en waarden van weggebruikers. Men weet in het algemeen heus wel dat en hoe het moet, ook zonder bord, maar of het wordt gedaan is afhankelijk van de individuele weggebruiker.

In het historische centrum zijn er voetgangerszones waarin ervoor gekozen is om met een extra bord aan te geven dat fietsers er toegestaan zijn. Buiten het centrum is ervoor gekozen de FIETSPADEN duidelijk aan te geven en onderborden te plaatsen waar brommen en snorren verboden is. Het is immers op elk fietspad toegestaan om te wandelen indien er geen alternatieven zijn. Het blijft echter een spanningsveld tussen wegmarkering en weggebruik/gedrag. Waarbij dit laatste het moeilijkst te beïnvloeden blijkt. 

Een mogelijke alternatieve fietsroute kan worden bekeken maar het blijft schipperen met ruimte en beschikbare middelen. In het in opstelling zijnde Mobiliteitsbeleid zullen we hier speciale aandacht aan besteden.
Einde reactie.

Alternatieve route?
Het college van B&W wil een mogelijke alternatieve fietsroute bekijken. “Maar het blijft schipperen met ruimte en beschikbare middelen”, waarschuwt men alvast. “In het in opstelling zijnde ‘Mobiliteitsbeleid’ zullen we hier speciale aandacht aan besteden. Het college is wel bereid uitgebreide ruimte voor inbreng van omwonenden in te plannen.
Foto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Achterstallig onderhoud park Kasteel Oost aangepakt

Programma's vanaf zondag 7 juni

Volgend bericht →