In Museum Land van Valkenburg wordt zondag 21 augustus 2016 om 15.00 uur een grote retrospectieve expositie geopend van de bekende kunstenaar Sjef Hutschemakers uit Sint- Geertruid. De expositie duurt tot zondag 13 november.

Het Museum eert hem bij gelegenheid van zijn 85e verjaardag (22 mei 2016). De overzichtsexpositie is niet alleen een eerbetoon van het Museum, maar ook van een vijftiental vakbroeders en zusters die door het Museum zijn uitgenodigd met werk aan deze expositie bij te dragen. Een aantal van hen is overleden. In hun plaats heeft de familie werk ter beschikking gesteld. De tentoonstelling wordt om 15.00 uur geopend door de voorzitter van de Stichting Sjef Hutsch, Lon Hamaekers, kunstenaar in Spaubeek.

Sjef Hutschemakers is in 1931 in een boerengezin van acht kinderen geboren. Zijn vader heeft een gemengd bedrijf en de kinderen moeten van jongs af aan meehelpen: koeien melken, aardappels poten en rooien, voederbieten uittrekken, appels en peren plukken. Sjef is de derde in het gezin en voorbestemd om ook landbouwer te worden en zijn vader op te volgen. Helaas krijgt hij op 13-jarige leeftijd een ongeluk, waardoor hij drie vingers moet missen. Achteraf noemt hij het een geluk bij een ongeluk. “Vader begreep dat werken op de boerderij niet meer ging. Daardoor kreeg ik kans me toe te leggen op tekenen en schilderen.” Vader stelde voor dat Sjef architect werd, maar Sjef liet zich inschrijven aan de Kunstacademie. Later ging hij naar de Jan van Eyck Academie, waar hij leerling werd van Prof. Jaap Min.

Net als een aantal andere Limburgse kunstenaars, onder wie Pieter Defesche, Gène Eggen, Ger Lataster, Lei Molin en Pierre van Soest, vertrok Sjef na zijn opleiding naar Amsterdam. “Als je erkenning zocht, moest je niet in Limburg blijven. De bekendheid van veel kunstenaars in deze streek reikte niet verder dan Limburg. Na mijn studie heb ik mezelf dan ook uitgedaagd en ben een jaar naar Amsterdam gegaan. Ik had niet meer bij me dan een penseel, een kladblok, een kwartje en wat inkt. Ik leefde van wat ik daar als telegrambesteller verdiende. Maar ik trof daar een heel andere mentaliteit aan en die beviel me niet. Een Hollander werkt met strakke lijnen. Een Limburger houdt meer van gebogen lijnen. Ik kreeg heimwee en ben na korte tijd weer teruggegaan.”

Voor Lon Hamaekers uit Spaubeek, die de expositie op 21 augustus opent, is religieuze bezieling de allesomvattende karakteristiek van het werk van Sjef Hutch. “Niet alleen de direct herkenbare religieuze afbeeldingen als bijbelvoorstellingen en kruiswegstaties, maar ook stillevens, verstilde Limburgse landschappen en werkende mensen in de natuur symboliseren en getuigen van de verworvenheid die hij van huis uit heeft meegekregen.”

Naast het eigen werk van Sjef zijn in deze jubileumtentoonstelling ook werken te zien van vrienden die een eerbetoon willen brengen aan de 85-jarige kunstenaar. Van de overleden kunstenaars Peter Schuijren, Hans Bartelet, Jaap Min, Willie Gorissen en Agnes Creyghton-Motké is werk aanwezig dat familie beschikbaar heeft gesteld. Verder nemen deel Janneke Lahaye, Pallieter Hutschemakers, zoon van Sjef en schilder, de Voerense kunstenaar Rob Brouwers en Marguerite Jurrissen.

Enkele vrienden typeren hem. Marijke Stultiens (89) typeert Sjef als een “Eerlijke, harde werker”. Patrick Creyghton noemt Sjef “Een boerenzoon uit Banholt, zeer gelovig.”  Arthur Puts: “Sjef bruist van energie en passie. Hij brengtzijn levensovertuiging voor het voetlicht zonder opdringerig te zijn.” Ook voor Jos en Marthe Hameleers staat het spirituele voorop: “Sjef is een rooms-katholiek natuurmens“.

Beeldhouwster Vivianne Schuijren portretteert Sjef voor deze tentoonstelling.