P.P.G.V. wil graag natuurspeeltuin realiseren.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » P.P.G.V. wil graag natuurspeeltuin realiseren.

“U spreekt over het aanbrengen van speelvoorzieningen die aan wetgeving moeten voldoen en het nodige onderhoud behoeft”.De raadsfractie PPGV heeft in een brief aan B&W aanvullende uitleg gevraagd om de natuurspeeltuin op het voormalige voetbalterrein van Valkenburgse Boys gerealiseerd te krijgen.
Jef Kleijnen hierover:"Betreffende locatie is bij uit-stek geschikt voor het realiseren van een, in onze ogen, aanwinst voor onze jeugd en ook voor onze bezoekers. Alvorens nee te zeggen tegen ons voor-stel had meer onderzoek naar de (on)mogelijkheden een betere optie geweest".

Lees hier de volledige PPGV-brief:
Raadsfractie Progressieve Partij Groot Valkenburg
Valkenburg a/d Geul, 3 juni 2011.
Raadsfractie PPGV, Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul.
Tel: 06-11567995.
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Valkenburg a/d Geul burgemeester M. Eurlings
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Geachte burgemeester,
Op 13 april 2011 hebben wij u schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het feit dat wij vernomen hadden dat u de Bosgroep Zuid Nederland de opdracht hebt gegeven om een herinrichtingsplan te maken voor het voormalige sportcomplex van de Valkenburgse Boys in Broekhem. Deze locatie dient in uw ogen een geheel te vormen met de natuurlijke omgeving.
Wij hebben toen de volgende vragen aan u voorgelegd:
1. Is het college het met ons eens dat een natuurspeeltuin in onze gemeente van toegevoegde waarde zou kunnen zijn?
2. Is het college bereid de Bosgroep Zuid Nederland alsnog een aanvullende opdracht te verstrekken om bij de herinrichting van dit voormalig sportcomplex in eerste instantie te bekijken of hier een natuurspeeltuin gerealiseerd kan worden.
U heeft onze vragen schriftelijk beantwoord op 10 mei 2011.
Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2011 heb ik u aangegeven dat onze vragen, naar onze mening, niet naar tevredenheid zijn beantwoord en dat wij nog met een aanvullende reactie zouden komen. Vandaar dit schrijven.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het college zich niet voldoende geïnformeerd heeft over wat een natuurspeeltuin precies is en de vele mogelijkheden die er zijn om deze op geheel eigen wijze in te richten.
U spreekt over het aanbrengen van speelvoorzieningen die aan wetgeving moeten voldoen en het nodige onderhoud behoeft. Een natuurspeeltuin dient zo ingericht te worden dat de jeugd geprikkeld wordt om in een natuurlijke omgeving zelf aan de slag te gaan. Lekker ravotten, spelen met water, kennis maken met de beesten die in het water leven, hoe je hutten kunt bouwen enz, enz…Dit alles op een creatieve en speelse manier; net zoals velen van ons dit vroeger hebben kunnen doen in een tijd dat dit nog mogelijk was.
Betreffende locatie is bij uitstek geschikt voor het realiseren van een, in onze ogen, aanwinst voor onze jeugd en ook voor onze bezoekers. Alvorens nee te zeggen tegen ons voorstel had meer onderzoek naar de (on)mogelijkheden een betere optie geweest.
Wij hopen dat het inrichten van zo’n speelplek voor onze kinderen hiermee niet totaal van de baan is en dat het college zich hier wederom over zal buigen. Onze kinderen mogen dit toch op zijn minst van u verwachten. Zeker gezien het feit dat de herinrichting van het voormalige sportcomplex van de Valkenburgse Boys een unieke gelegenheid biedt om zo’n speelplek aan te leggen. Deze kans kunnen we toch niet aan onze neus voorbij laten gaan!!!
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

Is het college bereid zich wederom te buigen over de mogelijkheid om bij de herinrichting van het voormalige sportcomplex van de Valkenburgse Boys alsnog een natuurspeeltuin te realiseren?
Is het college bereid tijdens de heroverweging zich te laten adviseren door deskundigen over welke mogelijkheden deze plek eventueel biedt en tevens na te gaan hoe andere gemeenten een natuurspeeltuin hebben laten inrichten?
Namens de raadsfractie van de PPGV,
Jef Kleijnen.

← Vorig bericht

Bestrijding van luizen in het centrum.

Onthulling plaquette voor Karel Diepen.

Volgend bericht →