Papieren bekendmakingen zijn duur

|
, ,

Vanaf 1 januari 2021 moet de gemeente al haar besluiten elektronisch bekendmaken.  Er komt een digitaal gemeenteblad. De wet Electronische Publicaties eist deze nieuwe vorm van publiceren. Vooruitlopend hierop start de gemeente vanaf 28 april 2020 al met het alleen elektronisch bekendmaken van haar besluiten. Ook al omdat het weekblad VIA-Maastricht niet meer huis-aan-huis wordt bezorgd.
Niet digitaal vaardig
Voor mensen die niet digitaal vaardig zijn komt er de mogelijkheid via het gemeentelijk Klant Contact Centrum een papieren afschrift van de elektronische publicaties te ontvangen.
In het raadsvoorstel dat deze overgang naar de enkel digitale vorm van publiceren voor Valkenburg aan de Geul gaat vastleggen verwijzen burgemeester en wethouders naar een CBS-onderzoek waaruit blijkt dat in 2017 98% van de Nederlandse huishoudens thuis internet heeft.
Huis-aan-huis bezorgen
In het raadsvoorstel geven burgemeester en wethouders ook aan dat het huis-aan-huis verspreiden van papieren bekendmakingen arbeidsintensief en kostbaar is. De kosten voor het wekelijks of twee-wekelijks in heel de gemeente per post verspreiden van officiële bekendmakingen kost € 5000,- per keer.
Voordelen digitale uitgave
Het college vermeldt ook dat het elektronisch publiceren een betere en laagdrempelige bereikbaarheid oplevert (je hoeft er de deur niet voor uit). En het is duurzaam (geen onnodige papierverspilling). “Het is geen toeval dat in heel Nederland de
huis-aan-huisbladen en commercieel drukwerk aan het verdwijnen zijn.” Om deze redenen wil het college zo spoedig mogelijk overstappen van papier naar digitaal.

Mazjerang
Het gemeentelijke magazine Mazjerang wordt de komende tijd gebruikt om het digitaal bekendmaken breed onder de aandacht van de inwoners te brengen. Een volgens het raadsvoorstel achterhaald papieren, huis-aan-huis bezorgd medium is nodig om zijn digitale opvolger te introduceren.
Behandeling door gemeenteraad
Op maandag 23 maart om 19.00 uur bespreekt de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden het raadsvoorstel in de raadzaal. Bij de gemeenteraad staat het onderwerp voor 6 april a.s. geagendeerd, wederom om 19.00 uur in het gemeentehuis.

← Vorig bericht

Kunst & Cultuur Preuverie

Coronavirus: Alle amateurvoetbal afgelast

Volgend bericht →