Par’Course ontwikkelen zonder betaling bouwleges

Voorpagina » Nieuws » Par’Course ontwikkelen zonder betaling bouwleges

De bestuursrechter van de rechtbank Limburg heeft de aanslag, die door de heffingsambtenaar van de gemeente Valkenburg aan de Geul aan projectontwikkelaar Wijckerveste had opgelegd voor het herontwikkelen van het voormalige terrein van Brouwerij De Leeuw aan de Plenkertstraat, vernietigd. Voor het in behandeling nemen van de in 2018 verleende omgevingsvergunning werd een legesaanslag opgelegd van € 485.801,04.

De projectontwikkelaar was het niet eens met die aanslag en is van mening dat de verordening, waarop de aanslag is gebaseerd, onverbindend is omdat een belangrijk onderdeel daarvan – het normblad NEN 2580 – niet door de gemeente is gepubliceerd. Volgens vaste rechtspraak had dat op grond van de Gemeentewet wel gemoeten. Door de bestuursrechter is Wijckerveste in het gelijk gesteld en is de betaling van de legeskosten terecht geweigerd. De gemeente had het normblad moeten publiceren of ter inzage leggen.

Ofschoon de gemeente Valkenburg alsnog tegen deze uitspraak in hoger beroep zou kunnen gaan, is nu een terechte vraag of iedereen naar aanleiding van dit arrest de voor een omgevingsvergunning betaalde leges kan terugvorderen als niet het daarbij behorende normblad NEN 2580 is gepubliceerd.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Beuken bij Schaloen krijgen snoeibeurt

Snoeiwerkzaamheden Beukenlaan bij Landgoed Genhoes beëindigd

Volgend bericht →