Wethouder trekt parkeerbeleid bezoekersregeling in

Voorpagina » Toerisme » Wethouder trekt parkeerbeleid bezoekersregeling in

Wethouder Claudia Bisschops (CDA) heeft het huidige bezoekers- en parkeervergunningen teruggetrokken. De regeling wordt in een – ook nog op te stellen – alles omvattend mobiliteitsplan opgenomen. De ontwikkeling van het mobiliteitsplan kan meer dan een jaar in beslag nemen. Insprekers van twee appartementencomplexen drongen er op aan dat het college in overleg gaat met bewoners alvorens regelingen vast te stellen met een uitkomst dat deze worden ingetrokken.
Politieke discussie
Er ontspon zich een politieke discussie naar aanleiding van twee insprekers inzake de bezoekersregeling bij twee appartementencomplexen Thibaltstaete en Aan de Kei. Wethouder Bisschops (CDA) is door de commotie die is ontstaan over het bezoekersparkeren tot de conclusie gekomen, dat de bestaande regeling niet meer gehandhaaft kan worden. De brief van P1 wordt door de wethouder ingetrokken. Iedereen die een vergunning had, behoudt deze totdat duidelijk is wat er in de toekomst gaat veranderen.
Niet alleen het parkeren bij appartementencomplexen in Valkenburg-centrum dient aangepast te worden, maar het gehele parkeerprobleem, wil de VSP. “De prijshoogte van de bezoekersregeling ten opzichte van de parkeertarieven. In de Kei wordt € 1,90 betaald ook voor bezoekersparkeren en in de wijken maar € 0,10”, opperde Gerti Silverentand.
De VVD vond het een blamage dat inwoners van het kastje naar de muur zijn gestuurd door gemeente en P1 in deze kwestie.
Het CDA stelt nieuwe, duidelijke uitvoeringsregels voor het parkeren in Valkenburg voor. “Maar dan wel duidelijke regels voor de komende 10 tot 15 jaar”, verduidelijkt Marth.Knubben. “Stapsgewijs invoeren blijkt nu ook stapsgewijze onduidelijkheid te geven”.
AB-er Wim Weerts wenst dat er tevens naar de afgegeven omgevingsvergunning van elk appartementscomplex gekeken wordt m.b.t. aantal bezoekersregelingen.
PGP vond de discussie die dinsdagavond gevoerd werd, een hele vreemde. “De raad moet hierover gaan en niet het college van B&W”, aldus Corry Fulmer.
Het college heeft de raadsnota ingetrokken. Bezwaren van bewoners die op de brief van P1 zijn ingesteld, vervallen met het intrekken van het collegevoorstel, aldus de wethouder.
Tijdens de behandeling van het agendapunt bleek ook dat de dubbellaags parkeergarage nooit vol staat. Dek 1 staat redelijk vol om sommige dagen, dek 2 staat bijna altijd leeg.
Overleg met bewoners is gewenst
Inspreker dhr. van Rijn legde de vinger op een open wonde in de Valkenburgse politiek. “Ik dacht dat er iets belangrijks stond te gebeuren, maar uiteindelijk wordt alles teruggetrokken. Mijn vertrouwen in de politiek is niet toegenomen. Ik vind het nogal wankel hoe vanavond hiermee is omgegaan. Raadpleeg eerst de mensen die het aangaat, daar kun je veel mee bereiken”.
Beluister HIER de discussie in de raadszaal.

← Vorig bericht

Inloopavond Residence Valkenburg/Topparken

Bevrijders bezochten Houthem St.Gerlach

Volgend bericht →