Parkeerbeleid Valkenburg geheel vernieuwd.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Parkeerbeleid Valkenburg geheel vernieuwd.

Gemeente informeert bewoners via persbericht; PPGV reageert.De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft vrijdag een persbericht uitgebracht inzake het nieuwe parkeerbeleid. Tv Valkenburg publiceert onderstaand de volledige tekst van het persbericht en beschouwd dit persbericht als een ingezonden artikel waarvoor geen journalistieke verantwoordelijkheid van Tv Valkenburg aan ontleend kan worden. De inhoudelijke verantwoordlijkheid ligt bij de gemeente Valkenburg aan de Geul.
—————————————————
Nieuw: parkeervergunning op kenteken
Ruimte maken voor parkeren voor eigen inwoners
Onze gemeente ligt in een schitterende omgeving die onderdeel uitmaakt van een vijf-sterrenlandschap. Het is prachtig om hier te wonen. Van de andere kant betekent dit dat we moeten woekeren me de beschikbare ruimte. De mooie ligging trekt jaarlijks ook 2,5 miljoen dagjesmensen en 1,2 miljoen overnachtingen.
Als de gemeente niets zou doen, zou het parkeren voor de eigen inwoners in de klem komen. Wij hechten er aan voorwaarden te scheppen om onze inwoners in staat te stellen in directe nabijheid van hun woning op straat te parkeren. In het verleden zijn daarom parkeerzones ingesteld die alleen voor bewoners ter beschikking staan. In de praktijk deden zich hier enkele knelpunten voor. Als gevolg van de toename van het aantal auto’s (2 of meer auto’s per huishouden is geen uitzondering meer) bleken het aantal parkeerplaatsen niet meer voldoende te zijn. Daarom zijn de parkeerzones aangepast. Een ander probleem was het misbruiken van de vergunningen en de handhaving. Bij de gemeente kwamen veel klachten binnen over geparkeerde auto’s die in de zone niet thuishoorden. Parkeerkaarten werden illegaal gekopieerd en doorverkocht. De enige mogelijkheid om hier paal en perk aan te stellen is om de vergunningen op kenteken te verstrekken. Alleen zo kunnen we bereiken dat de beschikbare parkeerruimte er alleen voor de bewoners is.
Onze inzet om u zoveel mogelijk van dienst te zijn kost geld. Wij vragen nu 25 euro per jaar als een tegemoetkoming in de administratiekosten. Daar staat tegenover dat wij nu beter in staat zullen zijn om het nieuwe beleid te handhaven.
In Valkenburg kunt u voor 25 euro 365 dagen per jaar uw auto in uw eigen omgeving parkeren.
Ter vergelijking: in de gemeente Vaals betaalt een inwoner 40 euro voor een parkeervergunning, in Gulpen – Wittem 60 tot 240 euro per jaar en in Maastricht 45 (woonbuurten) tot 463 euro per jaar in het centrum.
Wij gaan er vanuit dat de nieuwe maatregelen bijdragen aan een nog betere leefbaarheid voor onze bewoners in deze mooie gemeente.
———————————–

Hieronder treft u een ingezonden reactie aan van raadslid Jef Kleijnen van de politiek partij PPGV.

Geachte redactie,
Onderstaand bericht heb ik laten uitgaan n.a.v. een bericht wat wij als raadsleden gekregen hebben van de gemeente Valkenburg a/d Geul m.b.t. een publicatie die men onder de aandacht van onze inwoners wil brengen n.a.v. parkeervergunningen/tarieven zoals die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013. Deze publicatie is wat mij betreft een grote wassen neus. Waarom ik dat vind zie onderstaand bericht, wat ik inmiddels heb laten uitgaan naar de gemeente.
Ik wil u verzoeken om hier aandacht aan te besteden. Bij voorbaat dank.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Jef Kleijnen op tel )6-11567995.
M.v.g. Jef Kleijnen raadslid PPGV
Beste Astrid,
De publicatie is veel te summier. Als raadslid ben ik overstelpd met vragen van bewoners n.a.v. het schrijven wat ze recentelijk ontvangen hebben van de gemeente. Zo willen de mensen die in een buurt wonen waar een parkeervergunning van toepassing is ook weten hoe het zit met het parkeren voor hun bezoek. Waar kan men aan kraskaarten komen en voor welke prijs. Tevens willen mensen weten hoeveel parkeervergunningen aan hun verstrekt kunnen worden op kenteken.
Ook willen mensen weten voor welke straten hun parkeervergunning van toepassing is en welk alternatief er voorhanden is indien er geen parkeerplaats meer te vinden is in de betreffende zone.
Als PPGV hebben wij ons expliciet uitgesproken om betaald parkeren niet in te voeren in buurten waar een parkeervergunning van toepassing is. Tevens hebben wij tijdens de raadsvergadering van 17 december 2012 toen de meerderheid van de raad (uitgezonderd de PPGV en de VVD) ja heeft gezegd tegen dit onzalige voorstel dat er sprake moest zijn van een goede communicatie. Deze was al zeer gebrekkig in aanloop naar de besluitvorming toe van het vaststellen van de parkeertarieven.

En de communicatie zoals die nu gevoerd is m.b.t. het informeren van de burgers is op zijn zachts gezegd een grote wassen neus. Darom wil ik als raadlid van de PPGV u indringend verzoeken om de gevolgen van het raadsbesluit van 17 december 2012 m.b.t de parkeervergunningen en parkeertarieven op een duidelijke en overzichtelijke manier te gaan communiceren naar onze inwoners toe.
Daar hebben zij gewoon recht op.
M.v.g. Jef Kleijnen raadslid van de PPGV in Valkenburg a/d Geul.
———————————–
Tot zover de ingezonden reactie. Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Voordracht voor de kunst- of de cultuurprijs 2013.

Jeugdtheaterproject 'Basisscholen Topartiesten Festival".

Volgend bericht →