Parkeerkosten oorzaak nering winkeliers?

Voorpagina » Toerisme » Parkeerkosten oorzaak nering winkeliers?

De parkeergelden die bezoekers moeten betalen in de parkeergarage in het Valkenburgse centrum zijn volgens de VSP de oorzaak dat veel winkeliers het water tot aan de lippen staat. Volgens burgemeester Jan Schrijen is “het een niet één-op-één-verhaal. In Sittard – zijn woonplaats, red. – heeft de gemeenteraad twee jaar terug besloten om het eerste uur parkeren voor eigen rekening te houden. Daardoor is het niet drukker in de stad geworden”, aldus Schrijen in de raadzaal.
Schrijen: “Je ziet in bijna alle binnensteden in Nederland dat ondernemers het moeilijk hebben. Dat heeft vooral te maken met het internet kopen”. Schrijen zegt dat in die sector tegenwoordig 4 miljard euro omgaat! Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen die in het verleden niet te voorzien waren.
Opvallend was ook de opmerking van de burgemeester dat hij geconstateerd heeft dat er in het centrum – ondanks het geklaag over de parkeertarieven – weinig tot geen winkelleegstand is. “Aan de randen van het centrum iets meer”. Schrijen hield de aanwezigen de schrijnende situatie in het centrum van Geleen voor.
Fractievoorzitter Jef Kleijnen vraagt – ondanks het verhaal van Schrijen – aandacht voor de parkeertarieven in het centrum. “In de ons omliggende dorpen kan gratis geparkeerd worden. Daarmee kunnen de ondernemers niet mee concurreren. Zelfs in de eigen gemeente wordt gratis parkeren aangeboden bij de Berg & Terblijtse supermarkt. Over deze situatie mag wel eens over nagedacht worden”, aldus de Seniorenvoorman. “Een paar bloemtorens in het centrum brengen niet meer meer klanten in de winkels”.

← Vorig bericht

Resultaten marktconsultatie Polfermolen bekend

Ongeval op Cauberg

Volgend bericht →