Parkeerproblemen in Sartonstraat ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Parkeerproblemen in Sartonstraat ?

Oplossing? Opsplitsen van sector twee?Aan het College van Burgemeester en Wethoudersvan Valkenburg aan de Geul.
Berg en Terblijt, 28 maart 2009
Betreft: vragen artikel 41 RvO inzake parkeerproblemen Past. Sartonstraat e.o.
Geacht College,

Onlangs wendden bewoners van de Pastoor Sartonstraat zich tot onze fractie naar aanleiding van aanhoudende en nog steeds toenemende parkeerproblemen in hun straat. De voornaamste klacht is dat de bewoners hun auto – vooral ’s-avonds en in het weekend – vaker niet dan wel in hun eigen straat kunnen parkeren vanwege een chronisch gebrek aan parkeerplekken. Vooral voor oudere mensen en gezinnen met kleine kinderen wordt dit als een vervelend probleem ervaren. Een behoorlijk stuk te moeten lopen met kleine kinderen en met boodschappen is belastend, zeker bij slechte weersomstandigheden.
Volgens bewoners is de parkeerdruk onder meer toegenomen nadat in de aangrenzende Dr. Hermansstraat negen parkeerplaatsen zijn vervallen. Daarnaast maken steeds meer bewoners van andere straten die ook onder sector 2 vallen gebruik van hun recht om vrij te parkeren in de sector-2-straten die het dichtst bij het winkelcentrum liggen, met het doel om te gaan winkelen. Geregeld worden ook busjes door niet in de Pastoor Sartontraat wonende Valkenburgers in genoemde straat geparkeerd. Ook vragen bewoners zich af of het aantal uitgegeven parkeerkaarten wel correspondeert met het aantal parkeerplaatsen in dezelfde straat en in aangrenzende straten. Nu is het meestal gemakkelijk om problemen te signaleren, maar des te moeilijker om de juiste oplossingen hier voor te vinden.
Hierbij enkele suggesties die door bewoners werden aangedragen. De huidige sector 2 kleiner maken; zo zouden de bewoners van de wijk Neerhem tot een andere sector kunnen gaan behoren. Dan zou het parkeren in de genoemde parkeerprobleemstraat door bewoners uit relatief rustige straten met geen extra parkeerdruk aanzienlijk verminderen.
Zou uitbreiding van het huidige aantal parkeerplaatsen, bv in dat deel van de Van Tillstraat waar dit nu niet is toegestaan en/of in de dr. Hermanstraat tot de mogelijkheden behoren?Ook kan er wellicht worden nagegaan hoeveel parkeerkaarten er momenteel zijn verstrekt voor welk aantal parkeerplaatsen, m.a.w. of er van een redelijke verhouding sprake is.
Naar aanleiding van bovengenoemd probleem en de mogelijke oorzaken, stelt de CDA-fractie U de volgende vragen:
Vraag 1: Is het U bekend dat er een toegenomen parkeerdruk is ontstaan in de Past. Sartonstraat en dat deze toegenomen druk problemen oplevert voor bewoners van deze straat en bent U het met onze fractie eens dat naar passende oplossingen gezocht moet worden?
Vraag 2:Wat is uw opvatting over de door bewoners aangedragen suggesties ter oplossing van de problemen?
Vraag 3: Zijn er wellicht nog andere mogelijkheden die kunnen bijdragen tot afname van de problemen?
Vraag 4:Welke concrete beleidsmaatregelen kunt U in deze nemen?
Wij zien Uw reactie met belangstelling op korte termijn tegemoet.
Hoogachtend, de CDA-fractie Valkenburg a/d Geul, namens deze,
Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

ZC Valkenburg viert 25-jarig bestaan.

VC S.E.C. CMV 4 kampioen.

Volgend bericht →